Business Communication Group växer och stärker ledningen

Report this content

Business Communication Group växer och stärker ledningen Det Bure Equity-ägda Business Communication Group växer och tar in två nya medarbetare i koncernledningen. Anders Dahlgren blir CFO och Peter Backman försäljningschef. Båda kommer från dotterbolaget Journalistgruppen och båda börjar sina nya jobb den 1 september. I en kommentar säger Erik Strand, koncernchefen och VD, att det var naturligt att plocka personer från dotterbolagen när kompetens- resursbehovet ökar i takt med att Business Communication Group växer. Anders Dahlgren och Peter Backman kan verksamheten och branschen. Anders Dahlgren har i sin roll som ekonomichef på Journalistgruppen även tidigare ansvarat för BCG:s finanser. Peter Backman kommer, vid sidan om den nya uppgiften att hjälpa alla BCG- bolagen med deras försäljning, att på deltid behålla sin tjänst som försäljningschef på Journalistgruppen För mer information vänligen kontakta Erik Strand på telefon 0733 - 92 98 00. I Business Communication Group ingår Appelberg Publishing Agency, Convenio Communications, Journalistgruppen, Stark Filmproduktion och Sandberg Trygg Via bolagen arbetar BCG med alla stora kommunikationsintensiva företag i Sverige, bland andra Telia, Ericsson, Volvo och IBM ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/26/20020826BIT00640/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/26/20020826BIT00640/wkr0002.pdf

Dokument & länkar