Anmärkning till Crédit Agricole Cheuvreux Nordic

Värdepappersbolaget Crédit Agricole Cheuvreux Nordic har under en längre tid haft brister i sin transaktionsrapportering till Finansinspektionen (FI). Bolaget får därför en anmärkning och straffavgift på 1 miljon kronor.

Enligt lag måste värdepappersbolag lämna transaktionsrapporter till FI. Trots det har Crédit Agricole Cheuvreux Nordic lämnat ofullständiga rapporter för 812 900 transaktioner mellan oktober 2009 och april 2010.

Företaget har dessutom inte genomfört kontroller eller haft tillräckliga rutiner för att säkerställa en fullständig och korrekt rapportering.

Crédit Agricole Cheuvreux Nordic har vidtagit en rad åtgärder för att komma till rätta med problemen. Bristerna har dock varit så pass allvarliga att FI beslutat om en anmärkning och en straffavgift på 1 miljon kronor.

Läs mer på www.fi.se

Jonatan Holst
Presschef
Tfn 08-787 82 90
Mob 070-300 47 32

 

Dokument & länkar