Svenska storbanker klarar europeiskt stresstest

De fyra svenska storbankerna – Nordea, SEB, Handelsbanken och Swedbank – står väl rustade att klara oroligheter i ekonomin och omvärlden. Det visar det stresstest som Europeiska bankmyndigheten (EBA) presenterar idag.

Årets stresstest omfattar 91 europeiska banker – 65 procent av hela EU:s banksektor. Testet har genomförts av Europeiska bankmyndigheten (EBA) tillsammans med Europeiska centralbanken (ECB), EU-kommissionen och de nationella tillsynsmyndigheterna i EU:s medlemsländer.

Stresstestet prövar bankernas motståndskraft i ett hypotetiskt scenario som sträcker sig över 2011-2012 och som innebär svagare ekonomisk utveckling, högre räntor, fallande börser och fastighetspriser samt förluster i bankernas tradingportföljer. I botten finns ett gemensamt makroekonomiskt scenario för EU, med särskilda antaganden för varje land om utvecklingen för BNP, räntor, aktiemarknad, fastighetspriser, osv.

De fyra svenska storbankerna klarar EBA:s stresstest med god marginal. Liksom efter förra årets stresstest bedömer FI att de svenska storbankerna har tillräckligt med kapital för att även kunna hantera mer extrema påfrestningar. Det finns också en beredskap för att kunna förbättra kapitaltäckningen ytterligare ifall marknaden i extrema situationer skulle kräva ännu högre nivåer på kapitalet.

Annika Zervens
Kommunikationschef
Tel +46 8-787 82 20
Mob +46 70-300 47 32

Dokument & länkar