Fake news, propaganda och källkritik

Report this content

Nu i oktober startar en programserie på Armémuseum om krigspropaganda och desinformation – från 1700-talet till idag.

Föredrag: Fake news och den politiska debatten
Vilken roll har journalistiken för en välfungerande demokrati? Hur kan fake news, propaganda och desinformation påverka den politiska debatten? Hör Christian Christensen, professor i journalistik på Stockholms universitet, berätta. Tisdag 9 oktober 18.00

Föredrag: Vad kan vi läsa mellan raderna?
Källkritik handlar inte bara om att granska vad som berättas, utan även vad berättaren har valt bort. Författaren Christer Bergström berättar om hur historieskrivningen kan lura oss. Vem gör urvalet i dagstidningar och läromedel? Varför har detta urval gjorts? Vems är perspektivet och hur kan man få syn på det? Tisdag 13 november 18.00

Föredrag: Från succé till katastrof
När den svenska armén vann slaget vid Narva i november 1700 drog ett stort propagandamaskineri igång. Segern firades över hela riket och Karl XII:s mod hyllades i propagandatexter och visor. Men när motgångarna kom avtog kungens vilja att kommunicera med undersåtarna… 1:e intendent Anna Maria Forssberg berättar om krigspropaganda i med- och motgång. Tisdag 27 november 18.00


En beredskapssoldat läser om Sovjets attack mot Finland. Vems är perspektivet i dagspressen? Foto: Ernst Hagström

___________________________________________________________

Nina Lakia, marknadskommunikatör: nina.lakia@armemuseum.se, 08–519 563 83

Armémuseum skildrar Sveriges historia från 1500-talet till nutid med fokus på hur människor har påverkats av krig och konflikter. Tillfälliga utställningar belyser dagsaktuella ämnen. Museets samling består av över 100 000 föremål från medeltiden fram till idag, inklusive en unik trofésamling från trettioåriga kriget. Till museet hör även ett arkiv och bibliotek. Armémuseum ligger på Riddargatan 13, centralt i Stockholm, och har fri entré.

Taggar:

Media

Media