Många spikar små för förbandschef och försvarslogistik

Chefen för specialförbandsledningen har tilldelats ett personligt kommandotecken och logistikförbandet FMLOG har fått en ny fana, något som enligt nygammal tradition firas med fanspikningsceremonier.

Måndag 9 juni äger två spikningsceremonier rum på Armémuseum. Chefen för specialförbandsledningen spikar sitt kommandotecken 11.00 medan chef och medarbetare vid Försvarsmaktens logistik spikar sin fana 16.00.

En ära få förunnad
Specialförbandsledningen (SFL) är en del av Försvarsmaktens specialförband. Förra året samtyckte Försvarets traditionsnämnd till att även chefen för SFL ska få föra ett personligt kommandotecken, något som endast är förunnat ett fåtal personer, däribland H.M. Konungen, försvarsministern och överbefälhavaren. Kommandotecknet är framtaget av Armémuseum med Handarbetets Vänner som underleverantör. Henrik Dahlström vid Riksarkivets heraldiska sektion är konstnären och broderiet är utfört av Louise Peribert.

Ur kungens hand
FMLOG har fått en ny tretungad svensk fana. Den, liksom kommandotecknet, kommer senare under året att överlämnas under högtidliga former av H.M. Konungen. Fanan är framtagen av Armémuseum och tillverkad av Flagghuset i Åkersberga. FMLOG bildades 2002 för att effektivisera logistiken inom Försvarsmakten och sköter nu alla underhålls- och stöduppgifter.

Ceremonin
De korta mässingsspikarna som ska slås i kallas för tännlikor. De fäster fanan/flaggan vid stången och är till hälften islagna för att förbandschefen med medarbetare, normalt cirka 10 personer, ska kunna slå i var sin tännlika under högtidliga former.

Att spika ett kontrakt 
De gamla fanspikningsceremonierna är ursprungligen från 1600-talet. Då spikade varje officer vid förbandet i en egen spik. Det var liktydigt med att skriva under ett kontrakt – man hade förbundit sig att tjäna förbandet så länge fanan var i behåll. Denna ceremoni återupptogs 2007.

Om oss

Ett spännande museum mitt i Stockholm. Armémuseum skildrar Sveriges historia från 1500-talet till nutid med fokus på hur människor har påverkats av krig och konflikter. Dramatiska scenerier i full skala gestaltar viktiga händelser i svensk historia och spännande föremål visas i modern tappning. De permanenta utställningarna speglar människan och hur vi påverkas i krig, de tillfälliga utställningarna belyser dagsaktuella ämnen. I museets samlingar finns vapen, uniformer samt 5 000 troféer framförallt från trettioåriga kriget. Trofésamlingen är unik och ingår i ett internationellt kulturarv. Till Armémuseum hör ett arkiv och bibliotek.

Prenumerera

Media

Media