Samtalsserie: Vad är krig?

I höst tar filosofiska frågor om krig och människor plats på Armémuseum. Är människan i grunden god eller ligger krigslusten i våra gener? Hänger krig och aggression ihop? Och vad är egentligen en seger?

Under tre tillfällen i höst ges en filosofisk samtalsserie om krigets ursprung och orsaker. Medverkande är Björn Hagberg, arkeolog, Martin Widman, vetenskapsjournalist och Jan Ångström, professor vid Försvarshögskolan. Samtalsledare: Elisabeth Ernerot, programansvarig Armémuseum.

Samtal del 1: Har krig alltid funnits?
Tisdag 2 oktober 18.00

Har krig alltid funnits eller är det en sentida uppfinning? Är människan i grunden god eller ligger krigslusten i våra gener? Ett filosofiskt samtal med utgångspunkt i boken Att döda en människa – På spaning efter det första kriget. Vi resonerar om de motstridiga teorier som finns och vad de olika experterna säger.

Samtal del 2: Varför krigar människor?
Tisdag 23 oktober 18.00

Hänger krig och aggression ihop? Vilka teorier finns det om människor och krig? Går det att ta reda på krigets orsaker? Ett filosofiskt samtal med utgångspunkt i boken Att döda en människa – På spaning efter det första kriget. Vi resonerar om de motstridiga teorier som finns och vad de olika experterna säger.

Föredrag: Vad är en seger?
Tisdag 20 november 18.00 

Hur ska vi förstå seger och nederlag i krig? Har begreppet seger förändrats i takt med att krigen har förändrats? Hur ser ett modernt krigsbyte ut? Jan Ångström berättar om olika sätt att förstå seger och nederlag och vilken roll som parader och krigsbyten har haft genom historien.


Detalj från Dödens triumf (1562) av Pieter Brueghel den äldre.

___________________________________________________________

Nina Lakia, marknadskommunikatör: nina.lakia@armemuseum.se, 08–519 563 83

Armémuseum skildrar Sveriges historia från 1500-talet till nutid med fokus på hur människor har påverkats av krig och konflikter. Tillfälliga utställningar belyser dagsaktuella ämnen. Museets samling består av över 100 000 föremål från medeltiden fram till idag, inklusive en unik trofésamling från trettioåriga kriget. Till museet hör även ett arkiv och bibliotek. Armémuseum ligger på Riddargatan 13, centralt i Stockholm, och har fri entré.

Taggar:

Om oss

Ett spännande museum mitt i Stockholm. Armémuseum skildrar Sveriges historia från 1500-talet till nutid med fokus på hur människor har påverkats av krig och konflikter. Dramatiska scenerier i full skala gestaltar viktiga händelser i svensk historia och spännande föremål visas i modern tappning. De permanenta utställningarna speglar människan och hur vi påverkas i krig, de tillfälliga utställningarna belyser dagsaktuella ämnen. I museets samlingar finns vapen, uniformer samt 5 000 troféer framförallt från trettioåriga kriget. Trofésamlingen är unik och ingår i ett internationellt kulturarv. Till Armémuseum hör ett arkiv och bibliotek.

Prenumerera

Media

Media