Tema: Kvinnor i krig

Tre av höstens föredrag belyser kvinnors roll i krig. Det talas om kvinnliga agenter som aldrig fick något erkännande, trögheten i försvarets jämställdhetsarbete och beredskapstidens syn på manligt och kvinnligt. Fri entré, platsbokning via biljett@armemuseum.se.  

Tisdag 23 september 18.30 Sekreterarklubben: C-byråns kvinnliga agenter
Samtal med Jan Bergman om de agenter som riskerade sina liv under andra världskriget, men aldrig fick något erkännande.

Tisdag 7 oktober 18.30 Var é brudarna? – Om jämställdhet i försvaret
Hör Helena Hoffman, jämställdhetsspecialist inom försvaret, berätta om sitt arbete i en organisation där maskuliniteten fortfarande sitter i väggarna.

Tisdag 18 november 18.30 Tornsvalor och sothöns
Ekonomihistorikern Fia Sundevall berättar om luftbevakningslottor och bilkårister, och visar journalfilmsklipp som väcker tankar om hur kvinnligt och manligt har framställts genom historien.

Flyglottor i stridsledningscentral. Foto: Armémuseum

Maja Hageby, marknadskommunikatör: maja.hageby@armemuseum.se, 08–519 563 88
Olle Burman, grafisk formgivare: olle.burman@armemuseum.se, 08–519 563 85
Titti Matsson, marknadsassistent: titti.matsson@armemuseum.se, 08–519 563 68

Armémuseum skildrar Sveriges historia från 1500-tal till nutid med betoning på militärhistoria. Dramatiska scenerier i full skala gestaltar viktiga händelser i svensk historia och spännande föremål visas i modern tappning. De permanenta utställningarna speglar människan och hur vi påverkas i krig, de tillfälliga utställningarna belyser dagsaktuella ämnen.

I museets samlingar finns vapen, uniformer samt 5 000 troféer framförallt från trettioåriga kriget. Trofésamlingen är unik och ingår i ett internationellt kulturarv. Till Armémuseum hör ett arkiv och bibliotek. Armémuseum ligger på Riddargatan 13, centralt i Stockholm.

Taggar:

Om oss

Ett spännande museum mitt i Stockholm. Armémuseum skildrar Sveriges historia från 1500-talet till nutid med fokus på hur människor har påverkats av krig och konflikter. Dramatiska scenerier i full skala gestaltar viktiga händelser i svensk historia och spännande föremål visas i modern tappning. De permanenta utställningarna speglar människan och hur vi påverkas i krig, de tillfälliga utställningarna belyser dagsaktuella ämnen. I museets samlingar finns vapen, uniformer samt 5 000 troféer framförallt från trettioåriga kriget. Trofésamlingen är unik och ingår i ett internationellt kulturarv. Till Armémuseum hör ett arkiv och bibliotek.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar