Ansetts styrelse godkänner FlyMe som leasetagare av fyra Boeing 737

Ansetts styrelse godkänner FlyMe som leasetagare av fyra Boeing 737 Styrelsen i Ansett International, ett av världens största flygleasingbolag, har godkänt Arrays dotterbolag FlyMe som leasingkund. Dessutom har Luftfartsinspektionen tilldelat FlyMe ett interimts AOC- nummer. FlyMe är det första svenska marknadsnoterade lågkostnadsflyget och har flygstart under första kvartalet nästa år. FlyMe ska flyga Boeing 737 med början på sträckorna Göteborg-Stockholm och Malmö-Stockholm med fasta biljettpriser på 495, 795 och 995 kr. FlyMe kommer leasa sina plan från Ansett International som är ett av världens största flygleasingebolag. Styrelsen i Ansett har nu efter en noggrann granskning godkänt FlyMe som leasingkund och ett föravtal är undertecknat. Det slutliga avtalet avses tecknas i december och löper under 36 månader. - Vi har redan kunnat inspektera planen vi kommer att få och de är tekniskt i ett utmärkt skick. Nu kommer de få ny klädsel och målas om i våra färger, säger Fredrik Skanselid, som själv är pilot och nu VD och en av grundarna till FlyMe. FlyMe har vidare tilldelats ett interims AOC-nummer. AOC (Air Operator Certificate) är ett tekniskt/operativt driftstillstånd som meddelas av Luftfartsinspektionen. Erhållandet av numret utgör inget slutligt godkännande men underlätter FlyMe's kontakter med olika leverantörer och myndigheter. T.ex. behövs det när FlyMe nu börjat ansöka om start- och landningstider. FlyMe kommer inledningsvis att flyga på storstadslinjerna i Sverige. Därefter planeras en successiv utbyggnad inom Skandinavien och Europa. FlyMe's finansiella mål är att bolaget ska omsätta ca 350 miljoner kronor under det första året i luften och visa positivt kassaflöde inom åtta månader från flygstart. - Vi kommer att erbjuda vad de flesta resenärer vill ha - en säker och prisvärd transport från A till B. Med fast prissättning och med alla resor ombokningsbara, vill vi göra det enkelt och attraktivt att välja oss, säger Fredrik Skanselid, och fortsätter: - Våra attraktiva biljettpriser möjliggörs av våra låga kostnader. Vi kommer att ha låg overhead, kostnadseffektiv biljettbokning via Internet och kommer bara att använda en flygplanstyp. Sammantaget ger detta stora besparingar i personal- och underhållskostnader. Kontaktpersoner För ytterligare information kontakta gärna: Fredrik Skanselid, verkställande direktör, FlyMe Sweden AB, tel: 031- 403 370, fredrik.skanselid@flyme.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/03/20031203BIT00490/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/03/20031203BIT00490/wkr0002.pdf

Dokument & länkar