• news.cision.com/
  • ARRAY/
  • Array AB byter noteringsplats till Nya Marknaden - Arbetet med att söka ny verksamhet fortsätter

Array AB byter noteringsplats till Nya Marknaden - Arbetet med att söka ny verksamhet fortsätter

Report this content

Array AB byter noteringsplats till Nya Marknaden - Arbetet med att söka ny verksamhet fortsätter Array AB (publ) kommer från och med måndagen den 27 januari att noteras på OM Stockholmsbörsens Nya Marknaden. Den sista handelsdagen med Array- aktien på OM Stockholmsbörsens O-lista blir fredagen den 24 januari. Bolaget har framgångsrikt avvecklat tidigare verksamheter under budget och endast innehavet i intressebolaget Imsys kvarstår. Arbetet med att tillvarata aktieägarnas intressen fortsätter och är helt inriktat på att finna ny verksamhet till bolaget. Likvida medel bedöms vid nuvarande aktivitetsnivå täcka de löpande kostnaderna under minst hela år 2003. Bolaget väljer nu att i avvaktan på att man funnit en ny verksamhet byta noteringsplats till Stockholmsbörsens Nya Marknaden. Nya Marknaden är en marknadsplats vars handel utförs i OM Stockholmsbörsens elektroniska handelssystem SAX. Handeln på Nya Marknaden är helautomatisk och orderdriven. För aktieägarna innebär bytet av noteringsplats inga handelstekniska eller skattemässiga förändringar. Informationskraven för bolag noterade på Nya Marknaden motsvarar de som gäller för bolag vars aktier noteras vid OM Stockholmsbörsen. Sponsor för Array-aktien på Nya Marknaden blir Remium Securities. Arrays bokslutskommuniké kommer offentliggöras den 22 januari 2003. Göteborg den 10 januari 2003 Array AB (publ) För ytterligare information kontakta: Stefan Winström, VD Nils Bernhard, SO Array AB Array AB Tfn: 031-726 8319 Tfn: 08-5447 2750 stefan.winstrom@array.se nils.bernhard@work.utfors.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/01/10/20030110BIT00580/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/01/10/20030110BIT00580/wkr0002.pdf

Dokument & länkar