Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2002

Report this content

Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2002 · Efter intäkter på 1,4 MSEK (5,1) uppgick resultatet efter finansiella poster till -22,4 MSEK (-51,1) · Kostnaderna har reducerats kraftigt och motsvarande resultat för perioden oktober-december uppgick till -0,5 MSEK · Plattform för ny verksamhet skapad efter genomförd avveckling av tidigare verksamheter · Med likvida medel om 4,9 MSEK vid periodens slut är bolaget finansierat under mer än tolv månader ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/01/22/20030122BIT00130/wkr0001.doc Hela Bokslutskommunikén http://www.waymaker.net/bitonline/2003/01/22/20030122BIT00130/wkr0002.pdf Hela Bokslutskommunikén

Dokument & länkar