Imsys begärs i konkurs

Imsys begärs i konkurs · Styrelsen i Arrays intressebolag Imsys AB har idag beslutat begära bolaget i konkurs. Skälet till konkursansökan är att Imsys fortsatta finansiering inte kunnat lösas och att bolaget kommit på obestånd. · En konkurs i Imsys påverkar inte Arrays resultat eller ekonomiska ställning. Arrays aktie- och konvertibelinnehav i Imsys är nedskrivet till noll sedan Q2, 2002. Nedskrivningen gjordes då Array konstaterat att resurser saknades för att Array ytterligare skulle kunna bidra till Imsys finansiering. · Imsys har utvecklat processorer med en unik arkitektur som är idealisk för Javabaserad internetansluten elektronik. Detta är ett område i stark tillväxt. Det är med beklagande styrelsen i Array konstaterar att dagens kärva investeringsklimat gör att satsningen inte kunnat fullföljas. Vid frågor kontakta: Imsys VD Paul Karlsson på telefon 08-594 110 70 eller e-post paul.karlsson@imsys.se eller Arrays SO Nils Bernhard på telefon 08-544 727 50 eller e-post nils.bernhard@work.utfors.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/11/20030411BIT00980/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/11/20030411BIT00980/wkr0002.pdf

Dokument & länkar