Nyemission tillför Array AB 52,2 MSEK

Nyemission tillför Array AB 52,2 MSEK Array AB har genomfört en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Emissionen tecknades till ca. 70 procent med och utan företrädesrätt. Resterande ca. 30 procent täcks av en emissionsgaranti och emissionen är därmed fulltecknad. Finansieringen är avsedd för etablering av dotterbolaget FlyMe på flyglinjerna Stockholm - Göteborg och Stockholm - Malmö. FlyMe Sweden AB (FlyMe) förvärvades av Array i oktober 2003 mot likvid i egna aktier. FlyMe är det första svenska marknadsnoterade lågkostnadsflyget och har flygstart under första kvartalet nästa år. FlyMe ska flyga Boeing 737 med början på sträckorna Stockholm - Göteborg och Stockholm - Malmö med fasta biljettpriser på 495, 795 och 995 kr. Alla biljetter kommer att vara ombokningsbara. FlyMe´s prisnivå kommer att ligga avsevärt under konkurrenternas ordinarie priser. Antalet vardagsavgångar per destination kommer att vara mellan sex och åtta. Totalt tillförs Array ca. 60 miljoner kronor före kostnader genom företrädesemissionen och två riktade emissioner. Kaupthing Bank är finansiell rådgivare till Array i samband med emissionerna. För ytterligare information kontakta: Stefan Winström, verkställande direktör, Array AB, tel: 0705-69 52 04, eller e-post: stefan.winstrom@array.se, ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/23/20031223BIT00630/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/23/20031223BIT00630/wkr0002.pdf

Dokument & länkar