Pressmeddelande

Pressmeddelande från Array AB Publ., den 30 oktober 2003. Styrelsen i Array beslöt idag att senarelägga avgivandet av delårsrapporten i14 dagar. Skälet är att man vill avvakta tills dess att formen för den ytterligare kapitalanskaffningen i samband med det planerade förvärvet av Flyme kan redovisas. Vid frågor kontakta VD Stefan Winström, tel. 0705-695204, fax 031-7268309 eller e-post stefan.winstrom@array.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/30/20031030BIT01050/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/30/20031030BIT01050/wkr0002.pdf

Dokument & länkar