Arriver™ presenterar mjukvara för förarassistans och semi-autonom körning

Report this content

Stockholm, 27 januari, 2020: Idag presenterar Arriver vilka funktioner nästa generation ADAS och semi-autonom körning väntas ha. Presentationen görs av Arrivers teknologichef, Salah Hadi på Qualcomms årliga möte för fordonsindustrin. Där presenterar han hur Arriver kommer gå från att erbjuda en ledande mjukvara från ADAS nivå 1 till mjukvara för semi-autonom körning på nivå 3 år 2024.

Arriver utvecklar nästa generations mjukvara som en öppen, flexibel och skalbar lösning.  På en robust mjukvaruplattform kommer fordonstillverkare och deras leverantörer kunna skräddarsy egna lösningar utifrån deras speciella behov som baseras på deras individuella produktutvecklingsstrategier.

Mjukvaruplattformen kommer att innehålla femte generationens perceptionsmjukvara, vilken baseras på närmare två decenniers utveckling av visionsbaserad perception. Femte generationen kommer, jämfört med dagens, erbjuda högre upplösning, en 8 megapixelskamera som erbjuder högre bildhastighet och ett bredare synfält på 120 grader.

Arriver-mjukvaran kommer svara mot full NCAP-rating, med funktionaliteter som automatisk farthållare, förarassistans/pilot assist, bländningsfritt ljus, körfältsassistans och assistans vid köbildning. Dessa stödjs av senaste tekniken inom maskininlärning (deep learning) som möjliggör 3D-baserad identifiering av fordon, fotgängare, cyklister, motorcyklister samt trafikskyltar och trafiksignaler. Dessutom tillhandahåller vi nya innovativa lösningar som identifierar körbar yta framför bilen, polisrestriktioner samt identifiering av områden där vägarbete pågår.

I utvecklingen används nästa generation av Arriver  Convolutional Neural Network (CNN), vilken är upp mot 100 gånger mer kraftfull än nuvarande generation och som dessutom erbjuder högre tillförlitlighet, en nödvändighet för nivå 3 och över, då bilen ska kunna ta överta ansvaret för bilkörningen.

Arriver mjukvara innehåller senaste förutsättningarna för fusion, med möjlighet till input från ett antal olika sensorer förutom vision, däribland radar, lidar, förarkamera, värmekamera och ultraljudssensorer (kortvågig) för parkering.

Arrivers andra generation körpolicy, som fusionerar sensor data and bestämmer hur bilen bör röra sig, kommer att utvecklas och erbjudas som del av mjukvarulösningen.

Kamera mjukvaran kommer att använda sig av upp till 12 kameror, vilket innebär en högupplöst, realtidsbild av bilens omgivning - en förutsättning för de flesta scenarier inom fullt autonom körning. Detta ingår i funktionaliteten för nivå 3 och högre, från lanseringen år 2024.

De senaste teknikerna för artificiell intelligens och maskininlärning för både perceptions- och körpolicymjukvara kommer kunna stödja aktiv maskininlärning, där funktionaliteter kan förbättras över tid med begränsad inblandning av människor. Dessutom använder Arriver avancerad datamarkeringskoncept som icke-kausal stereovision för att automatiskt markera objekt i bilden, detta bygger på vår långa erfarenhet inom stereovision och en stor databas. Icke-kausal stereo förflyttar framtida bildinformation till nuvarande bild baserat på stereoinformationen, vilket skapar en bra referens  för träning och validering.

Som huvudsaklig processor kommer Arriver använda Qualcomm® Snapdragon Ride™ nästa generation plattform, med industriledande prestanda och energihantering samt ett brett utbud som möjliggör skalbara system för fordonsmarknaden, från massproduktion till vad som är möjligt på premiummarknaden.

Sammanfattningsvis kommer Arrivers mjukvara vara skalbar och flexibel, för att kunna leverera industriledande prestanda på ett nytt sätt, som idag inte är tillgänglig på marknaden, vilket ger fordonstillverkarna möjlighet att skapa fantastiska körupplevelser som skräddarsys utifrån vars och ens respektive behov.

Teknologi-presentationen kommer hållas av Salah Hadi på Qualcomms fordonsdagar, den 27 januari 2021.

För mer information:

Thomas Jönsson, EVP Communications & IR,
thomas.jonsson@veoneer.com,
tel +46 (0)8 527 762 27

Arriver
Arriver, är en ny mjukvaruenhet och varumärke som fokuserar på att utveckla mjukvara för perception, fusion och körpolicy till nästa generation bilar. Det bygger på mer än ett decenniums erfarenhet av utveckling av mjukvara till aktiv säkerhet och kommer erbjuda en öppen, skalbar och flexibel arkitektur till nästa generation Qualcomm® Snapdragon Ride™ SoC-plattform. Arriver är helägt av Veoneer (NYSE: VNE and SSE: VNE-SDB)

Prenumerera

Dokument & länkar