Arrowhead väljer Marratechs e-möten

Arrowhead väljer Marratechs e-möten Arrowhead har tecknat ett partneravtal med e-mötesleverantören Marratech. Avtalet innebär att Arrowhead kommer att erbjuda marknaden e- möten, en mötestjänst som bygger på användning av ljud, bild och datakommunikation över internet, i tillägg till Arrowheads etablerade bandbreddsbaserade tjänster . Enligt samarbetsavtalet kommer Arrowhead att erbjuda en e-mötestjänst baserad på Marratech programvara till företag i Sverige. Marratech tillhandahåller den mjukvara som behövs och Arrowhead skapar tillgängligheten till mötestjänsten genom sin infrastruktur i form av kraftfullt nät och drifthallar. Samarbetet mellan Arrowhead och Marratech skapar möjligheten att mötas och arbeta i en verkligt multimedial miljö, som t ex möjliggör arbete med gemensamma dokument, presentationsmaterial med realtidsljud och videokommunikation via PC. E-möten är en viktig del av utvecklingen för avancerade tjänster och innehåll i bredbanden. Med hjälp av e-möten uppnås effektivare användning av arbetstid, snabbare beslutsprocesser/effektivare möten, ökad tillgänglighet till kompetens oberoende av geografiska avstånd samt minskade kostnader för interna/externa möten. - Faktum är att vi redan idag kan se oerhörda fördelar med e- möten. Arrowhead är en geografiskt spridd organisation och vi har redan kunnat se positiva effekter, gällande effektivare användning av arbetstid, kostnadsbesparingar och en ökad närhet mellan våra olika kontor, sedan e-möten infördes i vår egen organisation, säger Ante Jämtlid, Affärsutvecklare, Arrowhead AB. - Arrowhead är en mycket intressant partner för Marratech, den gedigna kompetens de besitter avseende nät och drifthallar gör att våra produkter kan få genomslagskraft på marknaden, säger Petri Markkanen, VD, Marratech AB. För ytterligare information vänligen kontakta: Ante Jämtlid, Affärsutvecklare Arrowhead 070-6802762 Petri Markkanen, VD, Marratech, 070-6570025 Anna Lihr, Informationschef Arrowhead 0708-933352 www.arrowhead.se Om Arrowhead Arrowhead är en av Sveriges största nya operatörer av bandbredd. Vår affärsinriktning är att med hög kvalitet leverera bandbredd och avancerade tjänster till företag i Sverige. Vi har utvecklat en gedigen kompetens inom nät, telehouse och kundservice, som säkerställer att varje investering blir affärsmässig för uppdragsgivaren. Vi har varit verksamma sedan 1986 och har ca 250 medarbetare från Umeå till Malmö. Arrowhead är ett företag inom Vattenfallkoncernen www.arrowhead.se Om Marratech Marratech är ett svenskt programvaruföretag som utvecklar och levererar produkter för s k e-möten, d v s distansmöten och distansarbeten i "virtuella kontor". Företaget grundades 1998 och är baserat på forskning som startade redan 1995 vid Luleå tekniska universitet. Huvudkontoret ligger i Kista. www.marratech.se. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/08/20011108BIT00920/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/08/20011108BIT00920/bit0001.pdf

Om oss

Arrowhead är Sveriges bredbandsoperatörer. Affärsinriktningen är att leverera hög kvalitativa bredbandslösningar till företag. Arrowhead kopplar upp företag med bredband från Internet, via stamnät, regionalnät, stadsnät: fram till arbetsplatsen.

Dokument & länkar