Anders Visell ny vd för Indentive AB

Det nyligen börslistade IoT-bolaget Indentive växlar nu upp och intensifierar sin internationalisering. Som ett led i detta har styrelsen i Indentive AB utsett Anders Visell till ny vd från och med den 12 december 2017.

Anders Visell, född 1964, har sedan juni 2017 varit styrelseledamot i Indentive och är vd i telekombolaget VodVision Europe AB. Dessförinnan har han haft flera ledande befattningar i telekombranschen, bland annat som CTO (Teknisk chef) på Comhem, Affärschef IP-TV TeliaSonera, VD 27M Group och VD Zenterio Services. Anders har genomdrivit omfattande förändringsarbeten och har lång erfarenhet av internationella affärer. Anders har dessutom suttit i ledningen för tidigare O-listenoterade bolaget Connova.

Anders Visell efterträder Lars-Thomas Rasmussen som nu lämnar sitt VD-uppdrag för att istället fokusera på affärsutveckling och stöd till styrelsen och ledning.

– Vi är mycket glada att Anders, med sitt starka ledarskap och långa erfarenhet, väljer att ta Indentive vidare på vår tillväxtresa. Vd-skiftet är en naturlig utveckling nu när det är dags för bolaget att ta nästa steg in på den internationella marknaden. Med Anders som vd har vi skapat goda förutsättningar för en långsiktig och strukturerad tillväxt, säger Mikael Hult, styrelseordförande i Indentive.

– Vi är bara i början av den IoT-revolution som kommer att påverka alla branscher och alla människors vardag. Indentive har, med den öppna plattformen Connective, skapat en infrastruktur för tekniken som gör att den snabbt kan nå ut till en massmarknad via operatörer. Jag ser fram emot att, med min erfarenhet från marknads- och ledningsfunktioner i telekombranschen, leda Indentive in i nästa tillväxtfas för att skapa värde för våra aktieägare, säger Anders Visell.

Anders Visells innehav i Indentive är 3555 aktier av serie B, 300 teckningsoptioner (TO2) avseende aktier av serie B i bolaget som berättigar till teckning av 7500 aktier av serie B samt 555 teckningsoptioner (TO3) vilka berättigar till teckning av 111 aktier av serie B.

Anders Visell kommer att kvarstå som ledamot i bolagets styrelse.

Indentives aktier handlas på Nasdaq First North under kortnamnet INDEN B.

Denna information är sådan information som Indentive AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 december kl 18.00 CET.

Certified Advisor är Remium Nordic AB, www.remium.se, 08-454 32 00.

Läs mer om Indentive här

För mer information besök www.indentive.se eller kontakta:

Mikael Hult, styrelseordförande Indentive
Tel: +46 (0)13 465 85 01
E-post: mikael.hult@indentive.se

Anders Visell, vd Indentive
Tel: +46 (0)13 465 85 06
E-post: anders.visell@indentive.se 

Indentive är ett snabbväxande techbolag grundat 2011 och är specialiserat på IoT-teknologi, cloud-lösningar, IP-TV-lösningar och app-utveckling. Företaget har utsetts till Gasellföretag två år i rad av Dagens Industri. Indentive har utvecklat den öppna IoT-plattformen Connective som ger användaren tillgång till sina IoT-tjänster i ett och samma gränssnitt utan att behöva bekymra sig om tekniken. Connective levereras genom operatörer och har som mål att bli branschstandard för stadsnäten under 2019. Indentive har cirka 50 anställda med huvudkontor i Science Park Mjärdevi, Linköping, och filial i Stockholm. Bolagets aktier handlas på Nasdaq First North under kortnamnet INDEN B. 

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar