Artificial Solutions: Inbjudan till presentation av delårsrapport för tredje kvartalet 2021

Report this content

Artificial Solutions® (SSME:ASAI), den ledande specialisten inom Conversational AI, kommer att publicera delårsrapporten för tredje kvartalet 2021 torsdag den 28 oktober 2021 kl 07:30

Delårsrapporten och en kort presentation kommer att finnas tillgängliga på https://www.investors.artificial-solutions.com/sv/finansiella-rapporter.

Konferenssamtal

Per Ottosson, VD och Fredrik Törgren, CFO, kommer att presentera resultatet vid en telefonkonferens samma dag kl 10:00. Konferensen kommer att hållas på engelska. För att delta i konferensen, använd något avnedanstående telefonnummer. Vänligen ring in 5 till 10 minuter innan konferenssamtalet börjar, eftersom en kort registreringsprocess är nödvändig.

För att delta i konferensen, vänligen ring något av följande nummer:

Sverige: +46 850510039
Storbritannien: +44 (0) 203 059 58 69
USA: +1 760 294 16 74
Spanien: +34 917699494
Danmark: +45 32714988
Norge: +47 23960036
Frankrike: +33 170918701

För mer information vänligen kontakta:

Fredrik Törgren, CFO, Artificial Solutions
Telefonnummer: +46 (0)70 355 08 29
E-mail: fredrik.torgren@artificial-solutions.com

Om Artificial Solutions International AB(publ)

Artificial Solutions® (SSME:ASAI) är det ledande bolaget inom konversationsbaserad AI. Vi möjliggör för människor att kommunicera med applikationer, webbplatser och uppkopplade saker i vardagliga, människolika naturliga språk via röst, text, beröring eller gester.

Vår produkt Teneo®, gör det möjligt för organisationer att, tillsammans med utvecklare, skapa sofistikerade och mycket intelligenta konversationsbaserade AI-lösningar på 86 språk och dialekter för flera plattformar och kanaler. Möjligheten att analysera och dra nytta av enorma mängder konversationsdata är helt integrerad i Teneo, vilket ger oöverträffade insikter om kundernas beteende.

Artificial Solutions AI-teknologi gör det enkelt att implementera ett brett spektrum av konversationsbaserade AI-lösningar, såsom virtuella assistenter, konversationsbottar, talbaserade konversationsgränssnitt för smarta uppkopplade saker med mera. Teknologin används dagligen av miljontals människor i hundratals implementeringar inom såväl privat som offentlig sektor över hela världen. 

Artificial Solutions International är listat på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm under kortnamnet ASAI. Certified Adviser är Erik Penser Bank AB (www.penser.se, tfn +46 (0) 8-463 83 00, e-post certifiedadviser@penser.se).

För mer information, vänligen besök www.artificial-solutions.com.

Prenumerera

Dokument & länkar