Artificial Solutions årsredovisningar för 2016, 2017 och 2018 publicerade

Report this content

Indentive AB ("Bolaget") offentliggjorde den 28 januari 2019 att Bolaget har ingått ett avtal om att förvärva aktierna i Artificial Solutions Holding ASH AB (”Artificial Solutions”) genom en apportemission (”Transaktionen”), innebärande en ny enhet, Artificial Solutions International AB. På årsstämman i Bolaget den 28 februari 2019 ska beslut fattas om Transaktionen. Artificial Solutions har idag onsdag den 27 februari 2019 offentliggjort sina årsredovisningar för 2016, 2017 och 2018 på sin hemsida (www.artificial-solutions.com/investor-relations) inför årsstämman i Bolaget.

För mer information vänligen kontakta

Anders Visell, CEO Indentive
Tel: 013 - 465 85 06
E-post: anders.visell@indentive.se

Indentive är listat på Nasdaq First North i Stockholm under kortnamnet INDEN B. Certified Adviser är Erik Penser Bank AB (www.penser.se, tfn 08-463 80 00, e-post: certifiedadviser@penser.se).  

Prenumerera

Dokument & länkar