Artificial Solutions meddelar mindre ändringar av villkoren för konvertibelt låneprogram

Report this content

Artificial Solutions® International AB (publ) (“Artificial Solutions”) (SSME:ASAI) har tidigare meddelat ett avtal med Nice & Green S.A. ("N&G") om ett konvertibelt låneprogram. I syfte att underlätta administrationen av programmet har Artificial Solutions och N&G idag kommit överens om vissa ändringar av villkoren för det konvertibla låneprogrammet.

Ändringarna innebär att storleken på varje tranch inom programmet har ökat från 5 miljoner kronor upp till 15 miljoner kronor och att tidsperioden under vilken en tranch kan utnyttjas har förlängts från en månad till tre månader. Det totala åtagandet under programmet, liksom alla andra väsentliga villkor för teckningsoptionerna, är oförändrade.

Denna information är sådan som Artificial Solutions International AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-03-09 08:00 CET.

För mer information vänligen kontakta:

Fredrik Törgren, CFO, Artificial Solutions
Telefonnummer: +46 (0)70 355 08 29
E-mail: fredrik.torgren@artificial-solutions.com

Om Artificial Solutions International AB(publ)

Artificial Solutions® (SSME:ASAI) är det ledande bolaget inom konversationsbaserad AI. Vi möjliggör för människor att kommunicera med applikationer, webbplatser och uppkopplade saker i vardagliga, människolika naturliga språk via röst, text, beröring eller gester.

Vår produkt Teneo®, gör det möjligt för organisationer att, tillsammans med utvecklare, skapa sofistikerade och mycket intelligenta konversationsbaserade AI-lösningar på 38 språk och dialekter för flera plattformar och kanaler. Möjligheten att analysera och dra nytta av enorma mängder konversationsdata är helt integrerad i Teneo, vilket ger oöverträffade insikter om kundernas beteende.

Artificial Solutions AI-teknologi gör det enkelt att implementera ett brett spektrum av konversationsbaserade AI-lösningar, såsom virtuella assistenter, konversationsbottar, talbaserade konversationsgränssnitt för smarta uppkopplade saker med mera. Teknologin används dagligen av miljontals människor i hundratals implementeringar inom såväl privat som offentlig sektor över hela världen. 

Artificial Solutions International är listat på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm under kortnamnet ASAI. Certified Adviser är Erik Penser Bank AB (www.penser.se, tfn +46 (0) 8-463 83 00, e-post certifiedadviser@penser.se).

För mer information, vänligen besök www.artificial-solutions.com.

Prenumerera

Dokument & länkar