Björn Persson ny styrelseledamot i Indentive

Techbolaget Indentive fortsätter att stärka sin organisation och styrelse genom att utse Björn Persson till ny styrelseledamot. Han har en bred erfarenhet av både satellit- och digital-TV och av att skapa och kommersialisera lösningar som är nya för marknaden. Björn Persson blev invald som ny styrelseledamot den 13 februari. 

Björn Persson är född 1955 och har under sin yrkeskarriär bland annat arbetat för Kinnevik, där han tog fram koncept, system och mjukvara till TV3, Viasat och TV1000. Han har också arbetat internationellt med system och systemutveckling för satellit-TV, däribland för BBC Prime. Björn Persson har en gedigen erfarenhet av att skapa system för helt nya marknader och hans bolag, Connova Group, kom att bli marknadsledande för ett mjukvarusystem för digital-TV i Europa.

Efter framgångarna internationellt kom Björn Persson tillbaka till Sverige och var med och startade flera TV-operatörer såsom Boxer, Telias IP-TV-verksamhet, Digi-TV i Finland och QueroTV.

Idag arbetar Björn Persson som konsult inom affärs- och teknikstrategi samt med styrelsearbete. Han är bland annat styrelseledamot i CryptoGuard, en internationell leverantör av säkerhetslösningar för TV. Sedan den 13 februari är han styrelseledamot i Indentive.

- Indentive är i en spännande utvecklingsfas där vi ska lansera tjänster som är nya på marknaden och där IoT är i sin linda. Björn har en gedigen erfarenhet av att skapa koncept och affärsplan för att kommersialisera nya system och lösningar på en omogen marknad och vi tror att hans kunskaper kommer bidra till att vi kan utveckla och förädla Indentives verksamhet ytterligare, säger Mikael Hult, styrelseordförande för Indentive.

- Det känns mycket motiverande att få vara med och bidra till Indentives utveckling. Jag har många års erfarenhet av affärs- och teknikutveckling i den internationella operatörssektorn, där Indentive har sin framtid, och jag ser fram emot att bidra till bolagets fortsatta framgångar och tillväxt, säger Björn Persson, ny styrelseledamot i Indentive.

Björn Persson är ordförande i Indentives största aktieägare, Connova Holding, med ett ägande om drygt 10,3 procent.

Styrelsens sammansättning:

Mikael Hult – styrelseordförande
Mattias Andersson – styrelseledamot
Peter Bräck – styrelseledamot
Jan Johansson – styrelseledamot
Gunnar Jardelöv – styrelseledamot
Björn Persson - styrelseledamot

Läs mer om Indentive på indentive.se

Indentive är listat på Nasdaq First North i Stockholm under kortnamnet Inden B. Certified Adviser är Remium Nordic Holding AB (www.remium.com, tfn 08-454 32 00).

För mer information vänligen kontakta

Mikael Hult, styrelseordförande Indentive AB
Tel: 013-465 85 30
E-post: mikael.hult@indentive.se

Indentive är ett snabbväxande techbolag grundat 2011 och är specialiserat på IoT-teknologi, cloud-lösningar, IP-TV-lösningar och app-utveckling. Företaget har utsetts till Gasellföretag två år i rad av Dagens Industri. Indentive har utvecklat den öppna IoT-plattformen Connective som ger användaren tillgång till sina IoT-tjänster i ett och samma gränssnitt utan att behöva bekymra sig om tekniken. Connective levereras genom operatörer och har som mål att bli branschstandard för stadsnäten under 2019. Indentive har cirka 50 anställda med huvudkontor i Science Park Mjärdevi, Linköping, och filial i Stockholm. Bolagets aktier handlas på Nasdaq First North under kortnamnet INDEN B. 

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar