Björn Persson ny styrelseordförande i Indentive AB

Report this content

Björn Persson har valts till ny styrelseordförande i Indentive AB. Han har tidigare varit styrelseledamot i bolaget. 

- Jag känner mig motiverad att, tillsammans med styrelse och ledning, strategiskt leda Indentive vidare framåt och arbeta med de utmaningar som bolaget står inför. Indentive verkar på en spännande marknad med stor potential och jag hoppas kunna bidra positivt till att ta bolaget in i en kommersiell fas, säger Björn Persson, ny styrelseordförande i Indentive.

- Björn har många års erfarenhet av affärs- och teknikutveckling i den internationella operatörssektorn. Han har tidigare startat och drivit bolag inom branschen och skapat koncept och affärsplaner för att kommersialisera nya system och lösningar på en omogen marknad, vilket kommer att vara mycket värdefullt för oss. Jag har arbetat med Björn tidigare under många år och har ett stort förtroende för honom, säger Anders Visell, CEO för Indentive.

Om Björn Persson

Björn Persson har en gedigen erfarenhet både av att skapa lösningar för helt nya marknader och att driva bolag inom operatörsbranschen, inte minst när den är i förvandling. ConNova Group som han startade, byggde upp och börsnoterade, kom att bli marknadsledande för bland annat kundhanteringssystem för digital-TV i Europa. Bolaget var med som leverantör till ett antal TV-operatörer i Sverige och internationellt, bland andra TV3, Viasat, BBC Prime, Boxer, Telias IP-TV-verksamhet, Digi-TV i Finland och QueroTV i Spanien.

Idag arbetar Björn Persson som konsult inom affärs- och teknikstrategi samt med styrelsearbete. Han är ordförande i Indentives största aktieägare, Connova Holding, med ett ägande om cirka 10,3 procent. Därtill är han styrelseledamot i CryptoGuard, en internationell leverantör av säkerhetslösningar för TV. Sedan den 13 februari 2018 har han varit styrelseledamot i Indentive.

Mattias Andersson, Jan Johansson och Gunnar Jardelöv omvaldes som styrelseledamöter.

Styrelsens sammansättning:

Björn Persson, ordförande

Mattias Andersson

Jan Johansson

Gunnar Jardelöv

För mer information vänligen kontakta

Anders Visell, CEO Indentive
Tel: 013-465 85 06
E-post: anders.visell@indentive.se

Björn Persson, ny ordförande Indentive
Tel: 0705-38 08 80
E-post: bjorn.persson@connovaholding.se

Läs mer om Indentive på indentive.se

Indentive är listat på Nasdaq First North i Stockholm under kortnamnet Inden B. Certified Adviser är Erik Penser Bank AB (www.penser.se, tfn 08-463 80 00). 

Indentive är ett techbolag som är specialiserat på IoT-teknologi, cloud-lösningar, IP-TV-lösningar och app-utveckling. Bolaget, som har utsetts till Gasellföretag två år i rad av Dagens Industri, har cirka 55 anställda och har huvudkontor i Science Park Mjärdevi, Linköping, samt en filial i Stockholm. Bolagets aktier handlas på Nasdaq First North under kortnamnet INDEN B. 

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar