Eva Holmgren avgår som styrelseledamot för Indentive

Indentive meddelar idag att Eva Holmgren avgår som ledamot i Indentive ABs styrelse. Det är på egen begäran som Holmgren väljer att avsluta sitt uppdrag i förtid och anledningen är hög arbetsbelastning. 

– Att vara styrelserepresentant kräver ett stort engagemang och med min nuvarande arbetsbelastning kan jag inte delta i styrelsearbetet på det sätt jag önskar. Jag väljer därför att avsluta mitt uppdrag för att lämna plats åt någon som kan ge hundra procent för Indentives framtida utveckling, säger Eva Holmberg, styrelseledamot i Indentive.

– Vi har stor respekt för Eva Holmgrens beslut och å styrelsens vägnar tackar jag henne för ett värdefullt bidrag i styrelsearbetet, säger Mikael Hult, styrelseordförande i Indentive.

Bolagets valberedning kommer omgående att inleda processen att hitta en ersättare.

Indentive befinner sig i en intensiv tillväxt och har nyligen genomfört en listningsemission för att kunna öka expansionstakten ytterligare. Emissionen blev kraftigt övertecknad och bolaget planerar nu för kommande listning på Nasdaq First North,. Den första handelsdagen beräknas bli den 13 november 2017, under förutsättning att Nasdaq Stockholm AB godkänner bolagets ansökan.

Remium Nordic AB är Indentives Certified Advisor www.remium.com Tel 08 454 32 00 

För mer information kontakta:

Mikael Hult, styrelseordförande Indentive

Tel: +46 (0)13 465 85 01

E-post: mikael.hult@indentive.se

Lars-Thomas Rasmussen, vd Indentive 

Tel: +46 (0)13 465 85 10

E-post: larsthomas.rasmussen@indentive.se

Läs mer om Indentive på indentive.se

Indentive är ett snabbväxande techbolag grundat 2011 och specialiserat på IoT-teknologi, cloud-lösningar, IP-TV-lösningar och app-utveckling. Företaget utsågs till Digital Gasell 2016.  Indentive har utvecklat den öppna plattformen Connective som ger användaren tillgång till sina IoT-tjänster i ett och samma gränssnitt utan att behöva bekymra sig om tekniken. Connective levereras genom operatörer och har som mål att bli branschstandard för stadsnäten under 2019. Indentive har cirka 45 anställda med huvudkontor i Science Park Mjärdevi, Linköping, och filial i Stockholm. 

Prenumerera