Indentive får beställning på  nästa generations digitala TV-lösning

Indentive har fått i uppdrag av it-konsultbolaget Attentec AB att skapa nästa generations IP-TV-lösning. Produkten kommer att levereras till flera områden i Norge såsom offentlig sektor, sjöfarts- och energibranschen (oljeriggningar och kryssningsfartyg) samt till äldrevården och hotellverksamheter. Indentives ansvar är utvecklingen av en webbapp, grafisk design och viss implementering. Arbetet beräknas pågå under perioden januari – april 2018 och utförs av Indentives it-konsultverksamhet kallad Utvecklingshuset. Affären är initialt värd ca 1 MSEK.

Indentive har gjort mindre designuppdrag till kunden sedan tidigare. Nu får de ytterligare uppdrag vilket samtidigt medför att de kan stärka sin position på den norska marknaden.

– Vi är mycket glada över att man återkommer med ett betydligt större projekt. Det visar att de är nöjda med vårt tidigare arbete och att de anser att vi är de som är bäst lämpade på marknaden att utföra den här typen av uppdrag, säger Anders Visell, vd på Indentive.

Indentive har sitt ursprung i IP-TV-branschen där de var med och byggde upp och implementerade digital TV i Sverige. Det är en av anledningarna till att Attentec väljer Indentive för det här projektet.

–Indentive har den spetskompetens som vi söker och det framtidstänk som vi behöver. De arbetar med modern teknik och design och har ett användarvänligt gränssnitt som gör tekniken enkel att nyttja för människor med olika kunskapsnivå. Vi tror och hoppas att de kommer leverera en digital TV-lösning som vi inte har sett på marknaden förut, säger Anders Englund, VD Attentec.

Den nya IP-TV-lösningen ska fungera på flertal plattformar, t ex digitala TV-boxar, mobila enheter och datorer. Uppdraget för Indentive inkluderar design och implementering av en webbapp för multipla plattformar samt grafisk design och interaktion för både publiceringsverktyg och helhetsupplevelsen för slutanvändaren.


Indentive är listat på Nasdaq First North i Stockholm under kortnamnet Inden B. Certified Adviser är Remium Nordic AB (www.remium.com, tfn 08 - 454 32 00).

Denna information är sådan information som Indentive är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 januari 2018 kl 14.00

För mer information kontakta:
Anders Visell, vd Indentive
Tel: +46 (0) 13 – 465 85 06
E-post: anders.visell@indentive.se

Anders Englund, vd Attentec
Tel: +46 70 620 96 59
E-post: anders.englund@attentec.se

Indentive är ett snabbväxande techbolag grundat 2011 och är specialiserat på IoT-teknologi, cloud-lösningar, IP-TV-lösningar och app-utveckling. Företaget har utsetts till Gasellföretag två år i rad av Dagens Industri. Indentive har utvecklat den öppna IoT-plattformen Connective som ger användaren tillgång till sina IoT-tjänster i ett och samma gränssnitt utan att behöva bekymra sig om tekniken. Connective levereras genom operatörer och har som mål att bli branschstandard för stadsnäten under 2019. Indentive har cirka 50 anställda med huvudkontor i Science Park Mjärdevi, Linköping, och filial i Stockholm. Bolagets aktier handlas på Nasdaq First North under kortnamnet INDEN B. 

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar