Indentive fokuserar på sina kärnprodukter inom IoT och TV och avyttrar konsultverksamhet

Report this content

Indentive går nu in i kommersiell fas och kommer att fokusera hårdare på att marknadsföra och sälja sina produkter inom IoT och TV. Därför avyttrar bolaget nu konsultverksamheten och har skrivit avtal med HiQ som innebär att ett flertal medarbetare övergår som anställda hos HiQ. Indentive räknar med att affären förbättrar kassaflödet med upp till 8,5 Mkr under kommande 12 månader, samtidigt kommer omsättningen att minska med upp till 6 Mkr, beroende på hur många som accepterar erbjudandet. Den initiala köpeskillingen är försumbar. Överlåtelsen sker den 1 maj 2018.

– Vi går nu in i nästa fas, från teknik och utveckling mot kommersialisering. Vi koncentrerar oss nu på att etablera en marknadsposition och en kundbas för våra produkter Connective, Eagle och Vodvision. Vårt fokus blir att sälja produkter och lösningar kopplade till dessa. Övrig konsultverksamhet övertas av HiQ som har en stark position på konsultmarknaden, säger Anders Visell, CEO på Indentive.

Avtalet med HiQ innefattar även ett partnerskap som innebär att HiQ, med den nyförvärvade kompetensen, blir specialister på Indentives produkter. Därmed blir HiQ en resurs för Indentive, både vad avser integration/installation och försäljning på de marknader där HiQ har närvaro.

– HiQ har verksamhet i flera länder och kan hjälpa oss med såväl integrationen av våra produkter hos internationella kunder som med kundrelationer i dessa länder. Det finns en win-win i vårt nya avtal, säger Anders Visell.

För HiQ innebär avtalet en kompetensförstärkning där den nya kunskapen möjliggör att bolagets befintliga erbjudande kan utvecklas. 

– Vi är mycket nöjda över överenskommelsen med Indentive som ger oss en möjlighet att växa med kompetenta medarbetare. Vi har arbetat länge med att bygga vårt erbjudande kring cloud, frontend, backend och embedded i regionen, så den här uppgörelsen passar oss perfekt. Vi ser också fram emot ett djupare samarbete med Indentive kring deras produkter. Och vi hälsar alla nya medarbetare från Indentive varmt välkomna till oss på HiQ, säger Patrik Holm, VD på HiQ i Linköping.

– Det här är ett viktigt steg för bolaget och ett led i strategin framåt. Vi ser positivt på marknadens möjligheter och samarbetet med HiQ, säger Björn Persson, nytillträdd ordförande för Indentive.

r mer information vänligen kontakta

Anders Visell, CEO Indentive
Tel: 013-465 85 06
E-post: anders.visell@indentive.se

Björn Persson, ordförande Indentive
Tel: 0705-38 08 80
E-post: bjorn.persson@connovaholding.se

Läs mer om bolaget på indentive.se

Indentive är listat på Nasdaq First North i Stockholm under kortnamnet Inden B. Certifierad Adviser är Erik Penser Bank AB (www.penser.se, telefon 08-463 80 00).

Denna information är sådan information som Indentive är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 april 2018, kl. 08.30.

Indentive är ett techbolag som är specialiserat på IoT-teknologi, cloud-lösningar, IP-TV-lösningar och app-utveckling. Bolaget, som har utsetts till Gasellföretag två år i rad av Dagens Industri, har cirka 55 anställda och har huvudkontor i Science Park Mjärdevi, Linköping, samt en filial i Stockholm. Bolagets aktier handlas på Nasdaq First North under kortnamnet INDEN B. 

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar