Indentive förvärvar Vodvision Europe AB

Indentive har tecknat avtal om att förvärva Vodvision Europe AB, som verkar inom tv och telekom. Förvärvet förstärker Indentives organisation, breddar bolagets produktutbud och stärker bolagets position som helhetsleverantör inom Internet of Things (IoT).

Styrelserna i Indentive AB respektive Vodvision Europe AB (nedan kallat Vodvision) har idag träffat överenskommelse om förvärv av samtliga aktier i Vodvision. Förvärvet görs genom en riktad nyemission om 713.000 aktier av serie B samt 713.000 teckningsoptioner med samma villkor som Indentives befintliga teckningsoption TO1, och är villkorat av beslut på extra stämma i Indentive AB. Av de 713.000 aktierna har säljarna av Vodvision förbundit sig att ingå ett lockup-avtal som gäller tom den 13 maj 2018 omfattande totalt 557.000 aktier och 557.000 teckningsoptioner TO1. Stängningskurser per 2017-12-20 var 11,80 kronor för Indentives B-aktie och 0,34 kronor för TO1. Kallelse till extrastämma i Indentive AB kommer att ske inom kort.

Genom transaktionen blir Vodvisions huvudägare, Connova Holding AB (under namnändring från Vodvision Operations AB), största ägare i Indentive genom en långsiktig ägarandel på ca 8,6%, motsvarande 557.000 aktier av serie B.

Vodvision Europe AB är ett spetsbolag inom tv och telekom. Bolagets grundare och ägare har bland annat lång erfarenhet av att starta och driva mediaoperatörsaffärer på nya marknader och har medverkat vid uppstart av ett stort antal bolag i branschen, bland annat Boxer, Viasat, Telia IPTV (samtliga Sverige), QueroTV (Spanien), DigiTV (Finland), KPN (Holland) samt Digital Platform (Turkiet).

- Förvärvet av Vodvision tillför Indentive både produkter och kompetens som mycket väl passar in i bolagets befintliga verksamhet, säger Mikael Hult, styrelseordförande för Indentive.

- Bland annat har Vodvision utvecklat en produkt, med samma namn, som tillsammans med Indentives egenutvecklade IP-TV-produkt ”Eagle” skapar ett komplett erbjudande till nya och befintliga mediaoperatörer båda nationellt och internationellt. Vidare har Vodvision även en komplett lösning för kundhantering och debitering som kommer att integreras i Indentives IoT-plattform Connective. Det gör att vi snabbare kan erbjuda marknaden en mer komplett lösning inom IoT. Genom affären utökar vi vårt erbjudande till operatörerna, fortsätter Hult.

- Anders Visell, vd för Indentive sedan 11 december 2017, är delägare och även vd i Connova Holding. I samband med överenskommelsen tecknar Indentive avtal med Connova Holding för att långsiktigt säkra tillgången till Anders Visell som heltidsarbetande vd i Indentive, avslutar Hult.

- Med lång erfarenhet från liknande branscher ser vi IoT-branschen som mycket intressant under de kommande åren, säger Björn Persson, styrelseordförande för Connova Holding AB.

- Vi avser att ta en aktiv ägarroll och ser vårt kommande innehav i Indentive som en mycket viktig och strategisk investering i bolaget. Affären är industriellt sund genom att bolagen passar väl ihop och har kompletterande produkter och kunskaper, avslutar Persson.

Teckningsoption TO1 har följande villkor: fem TO1 ger rätt att teckna 1 B-aktie för 22 SEK under perioden 1-30 november 2018. I övrigt hänvisas till Indentives emissionsprospekt 2017.

För mer information kontakta: 

Mikael Hult, styrelseordförande Indentive AB
Tel: +46 (0) 13 465 85 01

Björn Persson, styrelseordförande Connova Holding AB
E-post: bjorn@whconsulting.se
Tel: +46 (0) 705 38 08 80

Läs mer om bolaget på indentive.se respektive vodvision.se

Indentive är listat på Nasdaq First North i Stockholm under kortnamnet Inden B. Certified Adviser är Remium Nordic AB (remium.com, tfn 08 - 454 32 00).

Denna information är sådan information som Indentive är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 december 2017, kl. 11.20.

Indentive är ett snabbväxande techbolag grundat 2011 och är specialiserat på IoT-teknologi, cloud-lösningar, IP-TV-lösningar och app-utveckling. Företaget har utsetts till Gasellföretag två år i rad av Dagens Industri. Indentive har utvecklat den öppna IoT-plattformen Connective som ger användaren tillgång till sina IoT-tjänster i ett och samma gränssnitt utan att behöva bekymra sig om tekniken. Connective levereras genom operatörer och har som mål att bli branschstandard för stadsnäten under 2019. Indentive har cirka 50 anställda med huvudkontor i Science Park Mjärdevi, Linköping, och filial i Stockholm. Bolagets aktier handlas på Nasdaq First North under kortnamnet INDEN B. 

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar