Indentive levererar Internet of Things-plattform till Varbergs kommun genom samarbete med Kalejdo Bredband

Det snabbväxande techbolaget Indentive har tillsammans med Kalejdo bredband tecknat avtal med det kommunalägda bolaget Varberg Energi. Det innebär att de gör det möjligt för Varberg att bli den första kommunen i landet som får en helhetslösning för Internet of Things (IoT) i sitt stadsnät. Vinsterna är många; effektiviserade samhällsfunktioner, tryggare omsorg och smarta hem-tjänster som förenklar vardagen för kommuninvånarna i Varberg. 

– Än så länge har vi bara sett början på den IoT-revolution som kommer att påverka alla människor i alla branscher i hela världen. Det kommer att göra våra samhällen resurseffektivare, våra hem smartare och våra liv enklare. Det finns alltså många anledningar för en operatör, till exempel ett stadsnät, att implementera den nya tekniken, säger Lars-Thomas Rasmussen, vd på Indentive.

Med hjälp av sensorer och smart datahantering kan man med hjälp av den nya IoT-infrastrukturen från Indentive och Kalejdo till exempel optimera avfallshantering och endast hämta avfall när det behövs. Man kan också informera trafikanter om vilken väg som har minst trafik i syfte att spara tid för dessa och minska utsläppet som hade uppstått vid köbildningar. Det är Indentives IoT-plattform – Connective – som används i projektet och i och med att den är öppen kan man addera på vilka tjänster som helst, den blir skräddarsydd för varje operatör.

– Varberg Energi vill ligga i framkant och vi vill kunna erbjuda kommuninvånarna smart samhälls- och stadsinformation och smarta tjänster för hemmet. Därutöver vill vi ge kommunen möjlighet att   digitalisera vården och omsorgen. Plattformen Connective ger oss möjligheten att göra allt detta på ett enkelt och smart sätt, säger Lars Wessman, Affärsområdeschef för IT på Varbergs kommun.

IoT för en bättre vård och omsorg
En IoT-infrastruktur i städer kan också få en stor positiv inverkan på vård och omsorg där smarta tjänster kan förenkla för människor och höja deras livskvalité.

– IoT kan till exempel hjälpa äldre och sjuka att bo kvar hemma längre. Vården skulle kunna kontrollera deras värden på distans och vi kan skapa hjälpmedel som gör att de på ett enklare sätt kan klara sin vardag. Med ett klick kan de till exempel låsa alla dörrar och släcka alla lampor i bostaden. Som anhörig kan man också ha koll på sin gamla mamma och veta hur hon mår och om hon har tagit sin medicin, vilket skapar trygghet, säger Lars-Thomas Rasmussen.

Stort intresse bland kommuner
Avtalet med Varberg Energi är Indentives första när det gäller en helhetslösning för IoT men flera andra stadsnät har redan aviserat att de vill använda Connective på liknande sätt.

–  Vi på Kalejdo har ett nära samarbete med Indentive i det här arbetet och förstod snabbt att det här är exakt vad många operatörer vill ha. Vi ser fram emot att hjälpa fler kommuner att effektivisera samhällsfunktioner och förenkla för kommuninvånarna, säger Erik Dahlström, vd på Kalejdo.  

Indentive har även fått intresseförfrågningar från utländska operatörer. Deras målsättning är att ha minst en internationell operatör, med åtminstone 250 000 kunder, under nästa år.

Avtalet med Varberg Energi är värt cirka 7,5 Mkr och det finns drygt 62 000 potentiella slutkunder bland kommuninvånarna i Varbergs kommun.

För mer information kontakta:

Lars-Thomas Rasmussen, vd Indentive 

Tel: +46 721-56 32 00 

E-post: larsthomas.rasmussen@indentive.se

Läs mer om Indentive på indentive.se

Indentive är ett snabbväxande techbolag grundat 2011 och specialiserat på IoT-teknologi, cloud-lösningar, IP-TV-lösningar och app-utveckling. Företaget utsågs till Digital Gasell 2016.  Indentive har utvecklat den öppna plattformen Connective som ger användaren tillgång till sina IoT-tjänster i ett och samma gränssnitt utan att behöva bekymra sig om tekniken. Connective levereras genom operatörer och har som mål att bli branschstandard för stadsnäten under 2019. Indentive har cirka 45 anställda med huvudkontor i Science Park Mjärdevi, Linköping, och filial i Stockholm. 

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar