Indentive levererar IoT-plattform till invånare i Jönköpings kommun genom samarbete med Jönköping Energi och Kalejdo bredband

Det snabbväxande techbolaget Indentive har tillsammans med Kalejdo bredband tecknat avtal med det kommunalägda bolaget Jönköping Energi. Det betyder att invånare i Jönköping kommun får en helhetslösning för Internet of Things (IoT) i sitt stadsnät. Vinsterna med lösningen väntas bli många; effektiviserade samhällsfunktioner, tryggare omsorg och smarta hem-tjänster som ska förenkla vardagen för kommunen och kommuninvånarna.

– Det här är vårt andra avtal där vi ska leverera vår öppna IoT-plattform Connective som bas för stadsnätets IoT-infrastruktur. Vi har haft flera tidigare projekt med Jönköping och det är roligt att vi nu får samarbeta på ett djupare plan. Vårt mål är att Connective ska bli branschstandard för svenska stadsnät inom ett par år, säger Lars-Thomas Rasmussen, vd på Indentive.

– Genom att installera en IoT-infrastruktur i Jönköping kommer så väl företag som kommunal verksamhet att få nya möjligheter att effektivisera och digitalisera sin verksamhet. Plattformen Connective ger oss också möjligheten att ta steget in i ”Det Smarta Hemmet” på ett enkelt sätt, säger Lennart Jarl på Jönköping Energi.

Med hjälp av sensorer och smart datahantering kan man med hjälp av den nya IoT-tekniken från Indentive och Kalejdo till exempel optimera avfallshantering och endast hämta avfall när det behövs. Man kan också informera trafikanter om vilken väg som har minst trafik i syfte att spara tid för dessa och minska utsläppet som hade uppstått vid köbildningar. I och med att Connective är en öppen plattform kan man addera vilka tjänster som helst och göra den skräddarsydd för varje operatör.

Stort intresse för IoT bland operatörer

Vi är i början av den IoT-revolution som man spår kommer att påverka alla branscher och alla människor. Tekniken väntas göra våra samhällen resurseffektivare, våra hem smartare och våra liv enklare.

Flera stadsnät och andra typer av operatörer har aviserat att även de vill använda Connective för att erbjuda IoT-tjänster till sina kunder. Helhetslösningen skapar Indentive i samarbete med Kalejdo Bredband.

– Kalejdo arbetar nära Indentive och vi har skapat en produkt som vi ser att marknaden efterfrågar. Vi ser fram emot att hjälpa fler kommuner att effektivisera samhällsfunktioner och förenkla för kommuninvånarna, säger Erik Dahlström, vd på Kalejdo. 

Indentive har även fått flera intresseförfrågningar från utländska operatörer. Målsättningen är att ha minst en internationell operatör, med åtminstone 250 000 kunder, under 2018.

Avtalet med Jönköping Energi är värt mellan 5–7 Mkr på en treårsperiod och det finns det för närvarande drygt 25 000 potentiella slutkunder bland kommuninvånarna utöver alla företag och kommunalverksamhet.

För mer information kontakta: 

Lars-Thomas Rasmussen, vd Indentive 

Tel: 013-465 85 01

E-post: larsthomas.rasmussen@indentive.se 

Lennart Jarl, produktchef Jönköping Stadsnät, Wetternet

Tel: 036-108355

E-post: lennart.jarl@jonkopingenergi.se 

Erik Dahlström, vd Kalejdo Bredband

Tel: 0704- 24 08 59

E-post: erik.dahlstrom@kalejdo.tv

Läs mer om Indentive på indentive.se

Bolaget är listat på Nasdaq First North i Stockholm under kortnamnet Inden B. Certified Adviser är Remium Nordic AB (www.remium.com, tfn 08 - 454 32 00).

Denna information är sådan information som Indentive är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 november 2017, kl. 07.30.

Indentive är ett snabbväxande techbolag grundat 2011 och specialiserat på IoT-teknologi, cloud-lösningar, IP-TV-lösningar och app-utveckling. Företaget utsågs till Digital Gasell 2016.  Indentive har utvecklat den öppna plattformen Connective som ger användaren tillgång till sina IoT-tjänster i ett och samma gränssnitt utan att behöva bekymra sig om tekniken. Connective levereras genom operatörer och har som mål att bli branschstandard för stadsnäten under 2019. Indentive har cirka 45 anställda med huvudkontor i Science Park Mjärdevi, Linköping, och filial i Stockholm. 

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar