Indentive och Kalejdo utvidgar och förlänger samarbetet

Indentive AB har från Kalejdo Bredband AB erhållit en ny order för 2019 på utvecklingstjänster avseende både Connective IoT och Connective TV. Ordervärdet uppgår till ca 2,1 miljoner kronor.

Indentive AB har från Kalejdo Bredband AB erhållit en ny order för 2019 på utvecklingstjänster avseende både Connective IoT och Connective TV. De beställda tjänsterna kommer att användas både för omfattande tjänsteutveckling och tjänsteintegration i IoT-plattformen Connective och att utöka och vidareutveckla Kalejdos IPTV-plattform.  

Som en del av beställningen har Indentive och Kalejdo kommit överens om att genom ett tilläggsavtal komplettera och förlänga det befintliga Connective IoT-licensavtalet mellan parterna med ytterligare tre år.   

Ordervärdet uppgår till 2 100 000 kronor plus en månatlig variabel, efter leverans, för support och drift av tjänster framtagna som del av beställningen.  

"Vi är mycket nöjda med Kalejdo-samarbetet och ser dem som en högt värderad partner för den svenska marknaden. Indentive och Kalejdo har en lång historia av framgångsrikt samarbete och både beställningen och avtalsförlängningen är ett naturligt steg i samarbetet. Båda företagen kan tydligt se att IoT-marknaden växer fram och vi ser fram emot ett fortsatt partnerskap syftande till att skapa värde för Kalejdos nuvarande och framtida kundbas." - Anders Visell, VD för Indentive   

"Indentive har under många år varit en av Kalejdos viktigaste teknologipartners och är fortsatt instrumentell för oss för att vi skall kunna leverera oöverträffat värde till våra kunder. Denna beställning och avtalstillägg säkerställer deras fortsatta stöd och gör det möjligt för oss båda att på bästa sätt använda vår position på den framväxande IoT-marknaden." - Erik Dahlström, VD för Kalejdo

För mer information vänligen kontakta

Anders Visell, CEO Indentive
Tel: 013 - 465 85 06
E-post: anders.visell@indentive.se

Indentive är listat på Nasdaq First North i Stockholm under kortnamnet INDEN B. Certified Adviser är Erik Penser Bank AB (www.penser.se, tfn 08-463 80 00).  

Denna information är sådan information som Indentive AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 januari 2019 kl. 10:10.


Prenumerera

Dokument & länkar