Indentive släpper Alfa-version av nya Connective 2.0

Indentive har i dagarna släppt den första Alfa-versionen av Connective 2.0. Connective, som är bolagets huvudprodukt, är en öppen IoT-plattform för den svenska och internationella operatörsmarknaden. Produkten ger operatörerna ett verktyg för att erbjuda sina slutanvändare lösningar för smarta hem och andra uppkopplade tjänster. Alfa-versionen av Connective 2.0, som är en större uppgradering av den tidigare Connective 1.0 som finns ute hos kund idag, kommer att användas för användartester, vilket kommer att ge viktig feed-back i det fortsatta utvecklingsarbetet. Den första kompletta versionen av Connective 2.0 kommer att lanseras kommersiellt efter sommaren och de första leveranserna beräknas ske under hösten.

Connective 2.0 bygger på den tidigare Connective 1.0. Produkten har under våren vidareutvecklats för bredare funktionalitet och större flexibilitet, vilket gör Connective enklare att anpassa, vidareutveckla och underhålla. Connective 2.0 erbjuder operatörerna öppna kopplingar, så kallade ”api”, mot operatörens kunddatasystem, mot externa tjänsteleverantörer och datakällor samt mot olika typer av hårdvara.

Connective 2.0 har också designats med tanke på de nya GDPR-reglerna som är en viktig faktor för Indentives kunder. Connective 2.0 kommer att erbjudas både som molnlösning och som mjukvara som kan installeras hos operatören, vilket för många operatörer är ett viktigt krav.

”Med Connective 2.0 får vi en produkt som drar full nytta av erfarenhet och lösningar från Connective 1.0 samtidigt som vi breddar funktionaliteten och flexibiliteten ytterligare. Vi får nu en produkt som lämpar sig för både mindre och större operatörer, med olika krav. Rent logistiskt får vi en produkt vars design gör det möjligt för Indentive att i egen regi, likväl som tillsammans med partners, driva många leveransprojekt på en gång, oberoende av varandra. Detta är en viktig faktor för företagets framtida tillväxt och lönsamhet. Vi kommer att erbjuda Connective 2.0 i två versioner; ”Classic” för de lite mindre operatörerna och ”Extended” för operatörer som vill ha mer funktionalitet och större flexibilitet att erbjuda sina slutanvändare. Med detta upplägg kan vi tillgodose operatörer med olika ambitionsnivå”, säger Anders Visell, VD för Indentive.

För mer information vänligen kontakta

Anders Visell, CEO Indentive

Tel: 013 - 465 85 06

E-post: anders.visell@indentive.se

Indentive är listat på Nasdaq First North i Stockholm under kortnamnet INDEN B. Certified Adviser är Erik Penser Bank AB (www.penser.se, tfn 08-463 80 00).  

Läs mer på indentive.se

Indentive är ett techbolag som är specialiserat på IoT-teknologi och IP-TV-lösningar. Bolaget, som har utsetts till Gasellföretag två år i rad av Dagens Industri, har huvudkontor i Science Park Mjärdevi, Linköping.


Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar