Indentive utökar avtal med Kalejdo Bredband AB gällande TV-plattformen Eagle

Report this content

Indentive AB har sedan tidigare ingått avtal med Kalejdo Bredband gällande TV-plattformen Eagle. Parterna har nu kommit överens om en uppdatering och utökning av nuvarande avtal som uppskattas vara värt mellan 850 000 – 1 000 000 kr för 2018.

Utöver tidigare avtal som bland annat inkluderar löpande drift och support åtar sig nu Kalejdo Bredband att också beställa löpande utvecklings- och utredningsarbeten från Indentive till och med 31 december 2018, med option på förlängning. Utöver det ska Kalejdo Bredband betala Indentive en månatlig licens på nya abonnemang som säljs med TV-plattformen Eagle.

I det nya avtalet finns också en överenskommelse om att parterna ska samarbeta kring sälj- och marknadsaktiviteter såsom kundmöten, offertsammanställning, demo-aktiviteter, framtagande av säljmaterial, mässor och events.

- Vårt partnerskap med Kalejdo stärks genom en kundfinansierad vidareutveckling av TV-plattformen Eagle och ett tydligare samarbete kring marknadsbearbetning. För oss är det även positivt att vi har hittat en affärsmodell där vi har en återkommande intäkt för varje ny TV-kund, säger Anders Visell, CEO på Indentive.

- TV-plattformen Eagle är ett mycket kraftfullt verktyg för att utveckla tjänster med tv-skärmen som bas. Förutom att vi distribuerar över 200 TV-kanaler är vårt fokus på att utveckla olika typer av smarta tjänster för primärt stadsnät och bostadsbolag. Ett fördjupat samarbete säkerställer den kompetens som vi behöver på kort sikt för de affärer vi utvecklar just nu, säger Erik Dahlström, VD på Kalejdo Bredband.

För mer information kontakta:

Anders Visell, CEO Indentive
Tel: 013-465 85 06
E-post: anders.visell@indentive.se

Erik Dahlström, VD Kalejdo Bredband
Tel: 0704-24 08 59
E-post: erik.dahlstrom@kalejdo.tv

Läs mer om Indentive på indentive.se

Indentive är listat på Nasdaq First North i Stockholm under kortnamnet Inden B. Certified Adviser är Erik Penser Bank AB (www.penser.se, tfn 08-463 80 00). 

Denna information är sådan information som Indentive är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 mars 2018, kl. 15.35.

Indentive är ett techbolag som är specialiserat på IoT-teknologi, cloud-lösningar, IP-TV-lösningar och app-utveckling. Bolaget, som har utsetts till Gasellföretag två år i rad av Dagens Industri, har cirka 55 anställda och har huvudkontor i Science Park Mjärdevi, Linköping, samt en filial i Stockholm. Bolagets aktier handlas på Nasdaq First North under kortnamnet INDEN B. 

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar