Indentives dotterbolag Vodvision Europe AB säljer Pergas AB

Indentives dotterbolag Vodvision Europe AB har tecknat avtal om försäljning av helägda dotterbolaget Pergas AB till Hansson Kreativitet AB, ägt av Ola Hansson, VD i Pergas AB. I samband med det har avtal träffats med Indentives förre VD, Lars-Thomas Rasmussen, om ändringar i hans anställningsavtal. Rasmussens avtal, som sades upp i december 2017 för upphörande i december 2018, har ändrats på ett antal punkter, vilka i huvudsak ger Rasmussen möjlighet att arbeta med annan icke konkurrerande verksamhet. Rasmussen har varit engagerad i Pergas på deltid under Vodvisions ägarskap och önskar fortsätta detta engagemang efter försäljningen. Avtalsändringen och försäljningen medför under 2018 en positiv effekt på Indentives resultat med ca 365 000 kr och på kassaflödet med ca 525 000 kr.

- Genom avyttringen av Pergas fortsätter vi vår strävan att stärka fokus på vår kärnaffär och kundrelaterade aktiviteter, säger Anders Visell, CEO för Indentive.

- I och med att Indentive fokuserar på sin kärnaffär känns det naturligt för oss att gå vidare på egen hand. Vi har sedan Vodvision förvärvade Pergas köpt konsulttjänster från Vodvision och Indentive, bland annat avseende integration mot kundadministrativa system och det kommer vi fortsätta att göra, säger Ola Hansson, VD för Pergas.

Vodvision AB förvärvade Pergas i september 2017 för att komma i besittning av kvalificerad kompetens inom kunddatasystem. Pergas huvudprodukt är ett system för dokumenthantering. Avsikten vid förvärvet var att erhålla viktig kompetens inom kunddatahantering och att utveckla samt vid lämpligt tillfälle avyttra Pergas övriga verksamhet. 

Indentive fokuserar nu starkt på sin kärnverksamhet och försäljningen av Pergas är en av flera åtgärder i denna process. Pergas förvärvades för 159 000 kr och säljs för 175 000 kr, kontant vid tillträde. 

Den avtalade transaktionen kommer att genomföras inom de närmaste dagarna.

För mer information vänligen kontakta

Anders Visell, CEO Indentive
Tel: 013-465 85 06
E-post: anders.visell@indentive.se

Björn Persson, ordförande Indentive
Tel: 0705-38 08 80
E-post: bjorn.persson@connovaholding.se

Läs mer om Indentive på indentive.se

Indentive är listat på Nasdaq First North i Stockholm under kortnamnet Inden B. Certified Adviser är Erik Penser Bank AB (www.penser.se, tfn 08-463 80 00). 

Indentive är ett techbolag som är specialiserat på IoT-teknologi och IP-TV-lösningar. Bolaget, som har utsetts till Gasellföretag två år i rad av Dagens Industri, har huvudkontor i Science Park Mjärdevi, Linköping. Bolagets aktier handlas på Nasdaq First North under kortnamnet INDEN B. 

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar