Svenska stadsnät investerar i IoT-plattformen Connective

Report this content

Kalejdo Bredband AB beställer utveckling av tjänster och stöd för tjänster i samarbete med ett antal stadsnät i Sverige. Värdet uppgår till 510 000 kronor.

Investeringen är en förberedelse inför utrullning av Sakernas Stadsnät till gruppens fiberkunder. Utvecklings­projektet omfattar bland annat fortsatt utveckling av lokalanpassningar av användargränssnitt samt integration av flera sensorer som exempelvis IKEAs produktlinje Trådfri och Philips Hue.

- Vi arbetar nära Indentive för att kontinuerligt utveckla nya funktioner för stadsnät, bostadsbolag och tjänsteleverantörer. I detta första steg har vi fokus på att komplettera IoT-plattformen Connective med fler kommersiella tjänster och ett utökat stöd för kommande tjänsteleverantörer, säger Erik Dahlström, vd för Kalejdo Bredband.

- Tillsammans med Kalejdo och stadsnäten har vi gjort en grundlig kravställning och prioritering kring hur fortsatt utveckling av konceptet skall se ut. Då vi nu har en kompetent plattform som bas är ledtiderna korta för att realisera tjänster och värden för de aktörer som använder, och kommer att använda, plattformen för tjänstedistribution, säger Anders Visell, CEO på Indentive.

Sakernas Stadsnät är en öppen tjänsteplattform, byggd för att kunna hantera olika tjänster från olika tjänsteleverantörer. Den möjliggör för lokala och nationella tjänsteleverantörer att använda stadsnätets unika möjligheter till säker kommunikation med hög kvalitet. Kalejdo Bredband och Indentive har ett samarbetsavtal angående IoT-plattformen Connective. Plattformen marknadsförs i Sverige som Sakernas Stadsnät.

Kalejdo Bredband AB verkar som operatör av Sakernas Stadsnät i Sverige.  Läs mer om Kalejdo på kalejdo.tv.

Läs mer om Indentive på indentive.se 

För mer information vänligen kontakta

Anders Visell, CEO Indentive
Tel: 013 - 465 85 06
E-post: anders.visell@indentive.se

Martin Lindén, Marknadschef Kalejdo Bredband
Tel: 0735 – 93 99 04
E-post: martin.linden@kalejdo.tv

Indentive är listat på Nasdaq First North i Stockholm under kortnamnet INDEN B. Certified Adviser är Erik Penser Bank AB (www.penser.se, tfn 08-463 80 00).  

Denna information är sådan information som Indentive AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 november 2018 kl. 15:55.


Prenumerera

Dokument & länkar