Uppsalahem beställer lanseringsprojekt

Indentive har emottagit en beställning från Uppsalahem på tjänsteutveckling inför Uppsalahems planerade lansering av kundnära lösningar baserat på Indentives öppna IoT- och tjänsteplattform Connective™.

Indentives plattform är en nyckelkomponent i Uppsalahems digitaliseringsstrategi och kommer att möjliggöra för Uppsalahem att tillgängliggöra såväl digitala tjänster som en förbättrad kundkommunikation för sina ca 16 000 hyresgäster.

”Samarbetet med Uppsalahem är en hörnsten i Indentives strategi att nå ut med plattformen Connective™ till en bred publik. Det är en fjäder i hatten för Indentive att Uppsalahem sätter sin tilltro till oss. Den professionella utvärdering som vi genomgått i den initiala fasen är ytterligare ett bevis för att vi är redo att skala upp för att möta det behov vi bara är i uppstarten av.”, säger Anders Visell, CEO på Indentive.

Beställningen är den första i en förväntad rad av beställningar som syftar till att utveckla lokala och kundanpassade värdeskapande tjänster för Uppsalahems kunder. Beställningen är värd ca 200 000 kronor för året (2018) med hög sannolikhet till ytterligare beställningar under 2019.

Uppsalahem vill verka för samnyttjande och effektivisering inom ramen för sin digitala plattform och sina digitala förmågor

Uppsalahem ämnar erbjuda digitala lösningar i sin kommunikation med hyresgästerna men siktar även på att, över tid, titta på att engagera lokala och nationella partners att nyttja plattformen för att erbjuda nyttiga tjänster och produkter. Som första kommunala bostadsbolag att välja Connective™ i en offentlig upphandling ser Uppsalahem positivt på att bolag med liknande eller angränsande behov utvärderar plattformen och ekosystemet.

För mer information vänligen kontakta

Anders Visell, CEO Indentive
Tel: 013 - 465 85 06
E-post: anders.visell@indentive.se

Indentive är listat på Nasdaq First North i Stockholm under kortnamnet INDEN B. Certified Adviser är Erik Penser Bank AB (www.penser.se, tfn 08-463 80 00).  

Prenumerera

Dokument & länkar