Valberedningens förslag till ny styrelse i Indentive AB

Report this content

Valberedningen i Indentive AB kommer vid årsstämman den 26 april 2018 att föreslå Björn Persson till ny styrelseordförande. Han föreslås ersätta nuvarande styrelseordförande Mikael Hult. 

Övriga styrelseledamöter som kommer att föreslås vid årsstämman är Mattias Andersson (omval), Jan Johansson (omval) och Gunnar Jardelöv (omval).

Björn Persson är ordförande i Indentives största aktieägare, Connova Holding, med ett ägande om drygt 10,3 procent. Björn är styrelseledamot i Indentive AB sedan den 13 februari 2018.

– Med Björn Persson som ny ordförande tar Connova Holding, som största ägare, en centralare roll i bolaget. Björn har drivit flera produktföretag inom IT, dessutom har han lång erfarenhet av operatörsmarknaden och av mindre börsbolag, säger Mikael Regin, ordförande i valberedningen och en av grundarna till Indentive.

– Vi i Connova Holding har en stark tro på Indentive och på IoT-branschen och ser vår satsning i Indentive som långsiktig. Med ett ökat engagemang fortsätter vi vår aktiva ägarroll och kan bidra än mer med vår erfarenhet och våra kontakter på marknaden, säger Björn Persson.

Valberedningens förslag kommer även att presenteras i kallelsen till årsstämman.

Läs mer om Indentive på indentive.se 

Indentive är listat på Nasdaq First North i Stockholm under kortnamnet Inden B. Certified Adviser är Remium Nordic Holding AB (www.remium.com, tfn 08-454 32 00). 

Denna information är sådan information som Indentive är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 mars 2018, kl. 19.07. 

r mer information vänligen kontakta:
Mikael Regin, ordförande i valberedningen för Indentive AB
Tel: 013 465 85 00
E-post: mikael.regin@indentive.se

Indentive är ett snabbväxande techbolag grundat 2011 och är specialiserat på IoT-teknologi, cloud-lösningar, IP-TV-lösningar och app-utveckling. Företaget har utsetts till Gasellföretag två år i rad av Dagens Industri. Indentive har utvecklat den öppna IoT-plattformen Connective som ger användaren tillgång till sina IoT-tjänster i ett och samma gränssnitt utan att behöva bekymra sig om tekniken. Connective levereras genom operatörer och har som mål att bli branschstandard för stadsnäten under 2019. Indentive har cirka 50 anställda med huvudkontor i Science Park Mjärdevi, Linköping, och filial i Stockholm. Bolagets aktier handlas på Nasdaq First North under kortnamnet INDEN B. 

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar