Artimplant utser ny VD och minskar organisationen

Report this content

Artimplant utser ny VD och minskar organisationen Medicinteknikbolaget Artimplants styrelse utsåg på dagens styrelsemöte Tord Lendau till ny VD. Han tillträder sin befattning snarast. Tord Lendau, född 1957, har lång erfarenhet som företagsledare från den medicintekniska branschen, senast som VD för Noster System AB. Tord Lendau är vidare medlem i ett flertal medicintekniska företags styrelser, bl a Diamyd och NASDAQ-noterade ArthroCare Inc. Artimplants arbete med att etablera partnersamarbete med ett eller flera globala företag inom det ortopediska området för marknadsföring och distribution av företagets första produkter framskrider som planerat. Förhandlingar förs under sekretessavtal med sex olika företag. Styrelsen arbetar vidare med bolagets långsiktiga finansiering. Som ett led i detta har idag beslut tagits om kraftiga neddragningar av kostnader. Tord Lendau har fått styrelsens uppdrag att genomföra dessa förändringar som på kort sikt ska minska moderbolagets kostnader från 60 MSEK till cirka 40 MSEK på årsbasis. Cirka 15 anställda beräknas få lämna företaget. Varsel lämnas under torsdagen till länsarbetsnämnden och MBL-förhandlingar inleds omedelbart. Neddragningarna gäller alla nivåer i företaget och alla funktioner. Beslut har också tagits om en ny affärsplan som bland annat innebär en fokusering på ortopediprodukter. De projekt som Artimplant ska arbeta vidare med är: · ACL förstärkningsband för skadade främre korsband i knät · ACL protes · Spacer för handkirurgi · Förstärkningsband för andra indikationer inom ortopedi som bygger på befintlig fiberteknologi · Samarbetet med Mölnlycke inom sårvård Vidare kommer Artimplant att söka samarbeten med företag som baserat på bolagets patenterade teknologi ArtelonTM kan utveckla nya produkter inom andra terapiområden än ortopedi. Styrelsen bedömer att dessa åtgärder är ett nödvändigt led i arbetet med att överbrygga den nuvarande finansiellt ansträngda situationen. Bolagets långsiktiga förutsättningar är samtidigt oförändrat positiva. För ytterligare information kontakta: Tord Lendau, VD, tel 0708 369 403 Lars Erik Nygren, Finansdirektör, tel 031 746 5600, 0703 498 001, lars.erik.nygren@artimplant.se Ulf Åkerblom, Director Corporate Communications, tel 031 746 56 00, 0709 675 999, ulf.akerblom@artimplant.se Hemsida: www.artimplant.se Artimplant Artimplant fokuserar på problemlösningar inom rekonstruktiv kirurgi. Artimplant bedriver forskning och utveckling av nedbrytbara implantat i syfte att återskapa ett aktivt liv. Företagets egenutvecklade material bygger på en ny teknologi som öppnar nya marknader inom ortopedisk kirurgi och även andra terapiområden där de medicinska behoven är stora. Efter många års utvecklingsarbete går Artimplant nu in i en marknadsfas innebärande utlicensiering till globala partners. Artimplant har bland annat utvecklat och patenterat ett antal olika nedbrytbara ledbandsimplantat, som genomgår kliniska prövningar. Företaget fokuserar nu på tre prioriterade områden med det nedbrytbara materialet: förstärkningsband för främre korsbandsrekonstruktioner, handkirurgi och förstärkningssuturer. Artimplant är noterat på OM Stockholmsbörsens O-lista. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/03/20021003BIT00500/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/03/20021003BIT00500/wkr0002.pdf

Dokument & länkar