Asarina Pharma AB (publ) delårsrapport Q3 2019 publicerad

Report this content

Asarina Pharma, vd Peter Nordkild: ”Under ett intensivt tredje kvartal uppnådde vi ett antal viktiga milstolpar. Vi inkluderade den sista patienten i vår ledande PMDS-studie, fick FDA-godkännande för vår IND i menstruell migrän och inkluderade den första patienten i vår menstruell migrän-studie. Efter kvartalets slut genomfördes en riktad nyemission till liten grupp välrenommerade institutionella investerare, som tillförde en nettolikvid om 44,5 miljoner kronor.”

TREDJE KVARTALET 1 juli - 30 september 2019

  • På grund av ökad FoU-verksamhet ökade de totala driftskostnaderna till 21,8 miljoner kronor
  • Våra administrativa kostnader ligger väl under 15 procent av de totala kostnaderna
  • Vi bibehöll en stark finansiell ställning med en kassa om 95 miljoner kronor i slutet av kvartalet (före den riktade nyemissionen)

RIKTAD NYEMISSION

Efter kvartalets slut genomfördes en riktad nyemission om 2 159 148 aktier med en nettolikvid om 44,5 miljoner kronor. Likviden är avsedd för (i) en fas IIa proof-of-concept studie för behandling av Tourettes syndrom med planerad start andra halvåret 2020 (ii) den fortsätta utvecklingen av nya formuleringar av Sepranolon, och (iii) förberedande arbete för fas III studier av Sepranolon inom PMDS.

PMDS

Under det tredje kvartalet inkluderades den sista patienten i vår fas IIb-studie i premenstruellt dysforiskt syndrom, den största PMDS-studien någonsin i Europa. Vi ser ut att kunna slutföra studien planenligt i slutet av februari 2020, och förväntar oss topline-resultat i april 2020.

MENSTRUELL MIGRÄN

I augusti inkluderades den första patienten i vår fas IIa-proof-of-concept-studie i menstruell migrän i Finland och Sverige. Studien förväntas vara slutförd i slutet av 2020. Under kvartalet godkände FDA vår IND-ansökan om Sepranolone vid menstruell migrän, till stor del tack vare den goda säkerhetsprofilen.

LÄSA HELA RAPPORTEN HÄR

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Peter Nordkild, vd, Asarina Pharma AB

Tel: +45 25 47 16 46

E-mail: peter.nordkild@asarinapharma.com

 

Jakob Dynnes Hansen, finanschef, Asarina Pharma AB

Tel: +45 5132 3698

E-mail: jakob.dynnes@asarinapharma.com

 

Certified Adviser

Erik Penser Bank AB

Phone: +46 8-463 83 00

Mail: certifiedadviser@penser.se

Om Asarina Pharma

Asarina Pharma är ett svenskt bioteknikföretag som utvecklar Sepranolone, världens första dedikerade behandling för premenstruellt dysforiskt syndrom (PMDS) och andra menstruationsrelaterade tillstånd. Vår projektportfölj bygger på över 40 års forskning om menstruationsrelaterade sjukdomar som PMDS och menstruell migrän. Med vår nya familj av GAMSA-föreningar (GABAA-modulerande steroidantagonister) strävar vi efter att leverera en ny generation av effektiva och säkra läkemedel för sjukdomar som fortfarande inte har någon behandling för att därigenom bli ett ledande bolag inom kvinnohälsa.

Informationen lämnades av Asarina Pharma AB (publ), genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 november 2019 kl. 08.00 CET.

Prenumerera

Dokument & länkar