• news.cision.com/
  • Asarina Pharma/
  • Asarina Pharma får konvertibelt lån för fortsatt forskning inom neurologiska tillstånd inklusive tvångssyndrom

Asarina Pharma får konvertibelt lån för fortsatt forskning inom neurologiska tillstånd inklusive tvångssyndrom

Report this content

Stockholm den 31 maj 2021: Asarina Pharma AB (publ) har fått ett konvertibelt lån på 5,3 MSEK från Östersjöstiftelsen (ÖSS), en av dess huvudägare, för pågående och kommande FoU inom neurologiska störningar inklusive tvångssyndrom/OCD (Obsessive Compulsive Disorder).

Det konvertibla lånet kompletterar Asarina Pharmas nuvarande ekonomiska resurser och kommer att användas till ytterligare undersökning av potentialen för Sepranolon inom neurologiska sjukdomar. Lånet har en ränta på 10% p.a. och förfallodagen är den 30 juni 2023. ÖSS har rätt att när som helst före förfallodatum konvertera lånet till aktier i Asarina Pharma till den volymvägda genomsnittliga aktiekursen under de 10 handelsdagarna före konverteringsdagen.

Peter Nordkild, VD: ”Vi uppskattar det fortsatta stödet från Österjöstiftelsen, en mycket uppskattad, långvarig ägare och investerare i Asarina Pharma. Den ytterligare finansieringen gör det möjligt för oss att fortsätta undersöka potentialen för Sepranolon inom neurologiska sjukdomar, inklusive OCD. WHO listar ångestsyndrom, inklusive OCD, som den sjätte största orsaken till icke-dödlig försämrad hälsa globalt. ”

För mer information, kontakta

Peter Nordkild, VD, Asarina Pharma AB

Telefon: +45 25 47 16 46

E-post: peter.nordkild@asarinapharma.com

Jakob Dynnes Hansen, finanschef, Asarina Pharma AB

Tel: +45 5132 3698

E-mail: jakob.dynnes@asarinapharma.com

Certified Adviser

Erik Penser Bank AB

Phone: +46 8-463 83 00

Mail: certifiedadviser@penser.se

Om Asarina Pharma

Asarina Pharma är ett svenskt bioteknikföretag som utvecklar Sepranolon för allopregnanolonrelaterade, stress och menstruationsrelaterade neurologiska tillstånd. Vår projektportfölj bygger på över 40 års forskning om allopregnanolonrelaterade neurologiska sjukdomar. Med vår nya familj av GAMSA-föreningar (GABA-Amodulerande steroidantagonister) strävar vi efter att leverera en ny generation av effektiva och säkra läkemedel för neuroendokrinologiska sjukdomar som fortfarande inte har någon behandling.

Informationen ovan har lämnats av Asarina Pharma AB (publ) enligt EUdirektivet om marknadsmissbruk (MAR), genom ovannämnd kontaktperson, för publicering den 31 maj, 2021.