Asarina Pharma publicerar årsredovisning för 2019

Report this content

(Stockholm April 14, 2020) Asarina Pharma AB meddelar att bolagets årsredovisning för 2019 nu finns tillgänglig på bolagets hemsida.

For mer information vänligen besök https://asarinapharma.com/investors/financial-reports/

För mer information, kontakta:

Peter Nordkild, CEO

Tel: +45 25 47 16 46

E-post: peter.nordkild@asarinapharma.com

Jakob Dynnes Hansen, CFO

Tel: +45 5132 3698

E-post: jakob.dynnes@asarinapharma.com

Otto Skolling, CBO

Tel: +46 76 803 0181

E-post: otto.skolling@asarinapharma.com

Certified Adviser

Erik Penser Bank AB

Phone: +46 8-463 83 00

Mail: certifiedadviser@penser.se

Om Asarina Pharma

 Vi är ett svenskt biotechföretag som utvecklar Sepranolon, världens första dedikerade behandling för premenstruellt dysforiskt syndrom (PMDS) och andra menstruationsrelaterade sjukdomar. Vår portfölj bygger på 40 års forskning kring menstruationsrelaterade sjukdomar som PMDS och menstruell migrän. Med vår innovativa familj av GAMSA-substanser (GABAA Modulating Steroid Antagonists), är målet att introducera en ny generation säkra och specifika behandlingar för tillstånd som idag är i stort sett obehandlade, och därmed bli ett ledande kvinnohälsobolag.

Denna information är sådan som Asarina Pharma AB (publ.) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 april 2020 kl. 08:00 CET.

Taggar: