Ascade tar in 20 Mkr från SEB Företagsinvest och CapMan

Report this content

Ascade tar in 20 Mkr från SEB Företagsinvest och CapMan Svenska Ascade är en ledande leverantör av beslutsstödssystem för teleoperatörer som bedriver handel med internationell teletrafik mellan länder och världsdelar. SEB Företagsinvest och CapMan investerar 20 Mkr i Ascade AB som möjliggör en rask internationell expansion med avsikt att ytterligare stärka bolagets position på världsmarknaden. Ascade och produkten Carrier Cockpit(TM) har på kort tid vunnit flera internationellt välkända kunder som Swisscom och Telenor. Ascade är ett telekommjukvaruföretag, grundat i Sverige 1997 och har sedan starten uppvisat god lönsamhet. Ascades Carrier Cockpit(TM) är ett avancerat it-system som hjälper teleoperatörer världen över att skära kostnader och höja produktiviteten genom att optimera och automatisera affärsprocesserna för att köpa och sälja internationell teletrafik. Investeringen ger extra bränsle åt Ascades strategi att snabbt vidga sin internationella kundbas och att stärka sin position som ledande leverantör av stödsystem för handel med internationell teletrafik. "Att få SEB Företagsinvest och CapMan ombord ökar ytterligare vår trovärdighet och blir den energikick som befäster Ascade som den ledande leverantören av beslutsstödssystem till marknaden för handel med internationell teletrafik", säger Christopher Grahn, VD för Ascade. Efter avregleringen av telekommarknaden har konkurrensen och komplexiteten för handel med internationell teletrafik tilltagit. Marknaden för datasystem som stöder denna komplexitet har varit relativt outvecklad. Behovet av stödsystem växer snabbt och väntas accelerera ytterligare i takt med att teleoperatörerna effektiviserar och automatiserar sina verksamheter. Med rätt affärsstöd kan teleoperatörer spara hundratals miljoner årligen på att använda Ascades produkt och försäljningen av Carrier Cockpit har därför inte drabbats av nedgången på telekommarknaden. Bland Ascades nuvarande kunder märks marknadsledande internationella teleoperatörer som Swisscom i Schweiz, Finnet International i Finland och Telenor i Norge. Förutom de existerande kunderna håller systemet just nu på att utvärderas av ett antal stora teleoperatörer i världen. Ascade startade som en IT-konsultfirma men har från och med år 2000 omvandlats till ett renodlat produktbolag och bedöms nu vara minst ett år före konkurrenterna. "Ascade har utvecklat en mycket intressant mjukvara som möter behov hos internationella teleoperatörer i en utmanande och komplex miljö. Mjukvaran är unik på det sättet att den stöder en kärnprocess hos operatörerna som står för en stor del av intäkten. Vi investerar i Ascade för att möjliggöra en bred internationell expansion och vi ser fram emot samarbetet, så väl med Ascade som med vår investeringspartner", säger Frederick Johansson, Senior Investment Manager vid SEB Företagsinvest. "Ascade har en stark position på marknaden i en mycket intressant nisch, och deras produkterbjudande är exceptionellt starkt. Tillsammans med ledningen hoppas vi kunna utveckla företaget ytterligare" säger Martin Falkevall, partner på CapMan AB. SEB Företagsinvest är venture capital-enheten i SEB och har ett totalt kapital på 1.000 MSEK. Affärsidén är att investera riskkapital och tillföra kompetens och ett brett kontaktnät till tillväxtföretag inom TIME och Life Sciences. SEB Företagsinvest har sedan starten hösten 1995 investerat i ca 52 bolag av vilka 18 har avyttrats. För ytterligare information, besök www.foretagsinvest.seb.se. CapMan är ett av de ledande riskkapitalbolagen på den nordiska marknaden. Verksamheten är inriktad på investeringar i life science och TIME samt på management buy-outs och buy-ins i medelstora företag. CapMan har kontor i Helsingfors, Stockholm och Köpenhamn och är listat på Helsingforsbörsen. För ytterligare information, besök www.capman.fi. Ascade AB Stockholm 13:e november 2002 För ytterligare information, kontakta: Christopher Grahn, VD, Ascade AB Tel: 08-616 73 00, e-mail: christopher.grahn@ascade.se Frederick Johansson, Senior Investment Manager, SEB Företagsinvest Tel: 08-763 79 03, e-mail: frederick.johansson@seb.se Martin Falkevall, Investment Manager, CapMan AB Tel: 08-545 85 470, e-mail: falkevall@swedestart.se Eller besök www.foretagsinvest.seb.se för information om SEB Företagsinvest, www.swedestart.se för CapMan och www.ascade.com för Ascade. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/13/20021113BIT00440/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/13/20021113BIT00440/wkr0002.pdf

Dokument & länkar