Analysguiden: Mot ett skarpt läge

Ascelias projekt Mangoral® avser att förbättra cancerdiagnostik för patienter med kraftigt nedsatt njurfunktion. En fas III-studie ska starta 2019 och vi ser goda utsikter till framgång. En brant uppvärdering kan därmed komma under de närmaste åren.  

Ascelia Pharma noterades nyligen på börsen och i samband med detta togs 222 MSEK in från såväl gamla som nya aktieägare. Det främsta syftet med listningsemissionen var att genomföra en fas III-studie med bolagets flaggskeppsprojekt Mangoral. Det är ett kontrastmedel som utvecklats för att förstärka magnetröntgen av levern i cancerpatienter. Då många cancersjukdomar ofta sprids till levern kan undersökningen vara avgörande för att upptäcka och behandla metastaser (dottertumörer) i tid. Dagens kontrastmedel (som är baserade på tungmetallen gadolinium) är förknippade med risk för svåra biverkningar för patienter med kraftigt nedsatt njurfunktion och används därför mycket restriktivt i denna patientgrupp. Mangoral, som är baserat på grundämnet mangan, har inte dessa biverkningar och kan vara lösningen på ett tydligt medicinskt behov för denna riskgrupp som uppskattas till cirka 280 000 patienter årligen i USA, EU och Japan.

Det preliminära upplägget av fas III-studien ser fördelaktigt ut då Mangoral jämförs med magnetröntgen utan kontrastmedel och då varje patient jämförs med sig själv med en uppföljning på 72 timmar. Resultat från tidigare kliniska studier tyder på att Mangoral tolereras väl och signifikant förbättrar bilddiagnostik av levern jämfört med magnetröntgen utan kontrastmedel. Sammantaget talar det för att studien kan genomföras på ganska kort tid (cirka ett år) med goda förutsättningar för framgång. Den andra läkemedelskandidaten Oncoral, en tablettberedning av den etablerade cancerbehandlingen Irinotecan, har nyligen visat lovande fas I-resultat.

Den enligt vår bedömning jämförelsevis låga kliniska risken för Mangoral och en välfylld kassa efter listningsemissionen ger i sin tur en fördelaktig balans mellan risk och potential i aktien. Vi inleder vår bevakning med ett riskjusterat motiverat värde på 30,6 kronor per aktie i ett basscenario, med tydlig ytterligare potential om och när klinisk utveckling fortskrider. Det bör observeras att den första lock-up-perioden efter notering löper ut i mitten av juni 2019.

Läs hela analysen på Analysguiden. Detta är ett pressmeddelande från Analysguiden

Om oss

Ascelia Pharma är ett Malmö-baserat läkemedelsbolag specialiserat på utveckling av särläkemedel inom onkologi (cancer). Bolagets strategi är att utveckla läkemedel som fyller ett tomrum på marknaden, har en känd verkningsmekanism och med en relativt sett låg utvecklingsrisk. Ascelia Pharma har två produktkandidater – Mangoral® och Oncoral – under klinisk utveckling. Mangoral är ett nyskapande kontrastmedel för MR-scanning och är på väg in i kliniska fas-III studier. Mangoral utvecklas för att förbättra visualisering av fokala leverlesioner (levermetastaser) hos patienter med nedsatt njurfunktion som inte kan använda dagens gadolinium-baserade kontrastmedel på marknaden. Oncoral är ett oralt cellgift i tablettform för behandling av magsäckscancer. Ascelia Pharma är noterad på Nasdaq Stockholm (kortnamn: ACE). För mer information besök www.ascelia.com

Prenumerera