Analysguiden: Nya ägare stöder Mangoral

Ascelia har lyckats få med sig fler investerare i bolagets satsning på att ta fram ett nytt kontrastmedel vid leverröntgen av patienter med njurskada. I förra veckan emitterade bolaget nya aktier för 99 miljoner kronor och skaffar sig en god finansiell position inför nästa års redovisning av Mangorals fas 3-data.  

Miljardmarknad i sikte

Mangoral utvecklas som diagnostiskt kontrastmedel vid magnetröntgenundersökning (MRI) av svårt njursjuka cancerpatienter med misstänkt eller konstaterad metastasspridning till levern. Baserat på Ascelias uppgifter uppskattar vi den potentiella marknaden för Mangoral i denna begränsade indikation till 425 MUSD fördelat på Nordamerika, Europa och Japan.  

På god väg mot godkännande
 
Produkten studeras i en avgörande fas 3-studie, SPARKLE, som till sin konstruktion är mindre riskfylld än den genomsnittliga fas 3-studien. Vi ser sammantaget en chans på 64 procent att produkten ska kunna lanseras i en egen försäljningsorganisation i USA under 2023. Ascelia räknar med att ha ett färdigt resultat från fas 3 att presentera under andra halvan av nästa år. Vi ser fram emot en uppdatering av hur många patienter som hittills inkluderats i studien, som ska innehålla upp till 200 patienter.  

Kapitalinjektion höjer värdet
 
Nyemissionen under förra veckan gör att bolaget går in i 2021 med god finansiell beredskap inför de kommersiella förberedelser som ska ta vid efter publicering ett positivt utfall av SPARKLE. Vi räknar med att bolaget kommer ha en kassa på 190 miljoner kronor vid utgången av 2020, varav ca 80 miljoner behövs för att slutföra studien. Något minskad utspädning jämfört med vårt tidigare scenario gör att värdet på Ascelia i våra kalkyler höjs till 37 kronor (35) inför redovisning av fas 3-studien.  

 

Läs analysen här:

(https://www.aktiespararna.se/analysguiden/nyheter/analys-ascelia-nya-agare-stoder-mangoral)

Om oss

Ascelia Pharma är ett Malmö-baserat läkemedelsbolag specialiserat på utveckling av särläkemedel inom onkologi (cancer). Bolagets strategi är att utveckla läkemedel som fyller ett tomrum på marknaden, har en känd verkningsmekanism och med en relativt sett låg utvecklingsrisk. Ascelia Pharma har två produktkandidater – Mangoral® och Oncoral – under klinisk utveckling. Mangoral är ett nyskapande kontrastmedel för MR-scanning i kliniska fas-III studier. Mangoral utvecklas för att förbättra visualisering av fokala leverlesioner (levermetastaser) hos patienter med nedsatt njurfunktion som inte kan använda dagens gadolinium-baserade kontrastmedel på marknaden. Oncoral är ett oralt cellgift i tablettform redo för fas II för behandling av magsäckscancer. Ascelia Pharma är noterad på Nasdaq Stockholm (kortnamn: ACE). För mer information besök www.ascelia.com

Prenumerera