Modern behandling med Norvasc och en ACE-hämmare ger signifikant bättre resultat än konventionell behandling

Europas största blodtrycksstudie med över 4000 svenska patienter avslutad i förtid Modern behandling med Norvasc och en ACE-hämmare ger signifikant bättre resultat än konventionell behandling

ASCOT-studien med över 19 000 patienter har avbrutits som en följd av de signifikant bättre resultaten från en av behandlingarna i studien. I ASCOT jämförs nyare blodtrycksbehandling med konventionell behandling. Det är den modernare behandlingen med Norvasc, en kalciumantagonist, och vid behov tillägg av ACE-hämmare som visat sig överlägsen den konventionella. - Detta är glädjande nyheter för de många svenska människor som lider av högt blodtryck. Även om vi för ögonblicket inte kan lämna ut några definitiva siffror när det gäller effekten med de modernare behandlingarna jämfört med de gamla, har vi sett viktiga skillnader, säger docent Björn Dahlöf, ordförande i styrkommittén för ASCOT. ASCOT har velat undersöka hur nyare behandling för högt blodtryck står sig mot gammal. Detta för att se vilken som bäst förhindrar allvarliga hjärt/kärlhändelser som hjärtinfarkt och stroke. Den gamla behandlingsstrategin som byggde på betablockeraren atenolol och vätskedrivande jämfördes med en nyare behandlingsstrategi som använde kacliumantagonisten Norvasc och ACE-hämmaren perindopril. I Sverige har 4 069 patienter och 250 läkare på 223 prövningscentra deltagit. Prövare och patienter är informerade om att studien kommer att avbrytas, mer information om slutresultaten från ASCOT presenteras när dessa data är klara. Under de närmaste månaderna ska alla ASCOT-patienter kontaktas för ett sista besök, då får de råd om den framtida behandlingen av sitt höga blodtryck. Fram till sista besöket rekommenderas alla patienter att fortsätta med den nuvarande läkemedelsbehandlingen. Det fullständiga resultatet från ASCOT-studien kommer att publiceras i vetenskaplig tidskrift när alla data har samlats in och analyserats. Huvudsponsor för ASCOT är Pfizer Inc, New York. Studien samordnas av Scandinavian Coordinating Centre (Scandinavian CRI AB), Göteborg, Sverige, och Imperial College London (International Centre for Circulatory Health, National Heart and Lung Institute vid St Marys Hospital, London). För ytterligare information kontakta: Docent Björn Dahlöf, ordförande i styrkommittén för ASCOT. Mob:0705-62 98 07, e-post: bjorn.dahlof@scri.se Docent Jan Östergren, svensk koordinator för ASCOT. Mob: 0707-124341 Dr Christina Lindahl, medicinsk rådgivare Pfizer. Mob: 0705-292 938 Om ASCOT ASCOT (Anglo-Scandinavian Cardiac Outcomes Trial) startades 1998 och är en prövarinitierad studie som koordineras av en oberoende styrkommitté. Studiens syfte är att utvärdera olika behandlingsstrategier för att förhindra allvarliga hjärt/kärlhändelser som hjärtinfarkt och stroke. Studien genomförs på mer än 650 läkarmottagningar och 32 regionala medicinska center i Sverige (4 069 patienter), Finland (2 382), Danmark och Island (1567), Norge (2226), Storbritannien och Irland (9 098). ASCOTs hemsida: www.ascotstudy.org

Dokument & länkar