Askus och Anoto i partnerskap kring affärsrådgivning och mobila tjänster baserade på Anotokonceptet

Askus och Anoto i partnerskap kring affärsrådgivning och mobila tjänster baserade på Anotokonceptet Anoto har skapat ett koncept som möjliggör att handskriven text kan skickas elektroniskt, direkt från papperet till datorer och mobila applikationer. Med hjälp av Anotos funktionalitet kan arbetsflöden digitaliseras, och på så sätt effektiviseras. Askus kommer att erbjuda kunder rådgivning kring införande av Anoto- konceptet i affärsprocesser och i de interna arbetssätten. Askus erbjuder dessutom utveckling av applikationer, som stöd för ett mobilt arbetssätt och mobil tjänsteutveckling grundat på Anotokonceptet. Askus hjälper idag företag vars medarbetare är rörliga att hitta arbetssätt och mobilt IT-stöd som effektivt stöder verksamheten. Askus bidrar till ett lyckat införande som helhet hos sina kunder genom att se till både mobilt beteende, affärsnytta och möjligheter med mobil teknik. Partnerskapet med Anoto ger Askus kunder nya möjligheter till effektivisering. Många av Askus kunder inom tjänstesektorn har idag ett arbetssätt där en integrering av Anotofunktionalitet i arbetsflödet skulle ge en avsevärd effektivisering. Anoto har skapat en global de facto standard för digitalt papper. Under nästa år lanseras pappersbaserade tjänster som möjliggör att handskriven text skickas direkt från ett papper som ett grafiskt e-mail, fax eller SMS. Det som skrivs med den digitala pennan på vanligt papper som försetts med Anotofunktionalitet, skickas via en mobiltelefon med den trådlösa tekniken Bluetooth vidare till en applikation. Exempel på applikationer kan vara ett utskick av grafiskt e-mail eller en beställningsregistrering i en papperskatalog. Ytterligare upplysningar lämnas av Cecilia Back (Askus) 08 459 8000 och Charlotte Laveson (Anoto) 0733 478 620 Företagsinformation Askus AB Askus är ett konsultföretag som utvecklar och förenar kundernas affärer, medarbetare och teknik. Genom att kombinera mångårig erfarenhet med kunskap inom management och IT möter Askus marknadens behov. Askus ägs av ledning och övriga medarbetare. Vi är drygt 250 medarbetare och omsätter ca 300 miljoner kronor. Företaget grundades 1986. Anoto AB Företaget Anototm grundades i Lund i slutet av 1999 som ett helägt dotterbolag till C Technologies AB. Anoto har idag ca 180 anställda med kontor i Lund, Stockholm, Boston, Tokyo och Hong Kong. www.anoto.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/17/20011217BIT00610/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/17/20011217BIT00610/bit0001.pdf

Om oss

Askus är ett managementkonsultföretag med inriktning på affärsutveckling, förändringsledning och kommunikation. Företaget har ca 90 medarbetare.

Dokument & länkar