ASKUS tecknar ramavtal med Statskontoret

ASKUS tecknar ramavtal med Statskontoret Management- och IT-konsultföretaget Askus har slutit ramavtal med Statskontoret avseende IT-konsulttjänster för åren 2002 och 2003. Statskontoret har för ett antal myndigheters räkning genomfört en upphandling med en omfattande kvalitetsgranskning av de ca 140 offererande bolagen. -Vi ser det här som en stor framgång, säger Helén Lissäng på Askus. I konkurrens med de större börsnoterade aktörerna har vi tidigare placerat oss mycket högt i Veckans Affärers ranking av kvalitet i konsultföretagen. När vi nu finns bland de företag Statskontoret valt ut blir det ytterligare en bekräftelse på hög kvalitet i vår verksamhet. De myndigheter som ingår i Statskontorets upphandling är Arbetsmarknadsstyrelsen (AMS), Naturvårdsverket, Rikspolisstyrelsen (inkl. lokala polismyndigheter), Riksskatteverket (RSV), Statistiska Centralbyrån (SCB), Valmyndigheten. Den totala offertvolymen uppskattas till 250 miljoner kronor per år. Närmare upplysningar kan lämnas av Helén Lissäng Askus 070-355 51 41 helen.lissang@askus.se www.askus.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/29/20011129BIT00470/bit0002.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/29/20011129BIT00470/bit0002.pdf

Om oss

Askus är ett managementkonsultföretag med inriktning på affärsutveckling, förändringsledning och kommunikation. Företaget har ca 90 medarbetare.

Dokument & länkar