Analysguiden: Starkt momentum

Aspire rapporterade ett kv1 aningen över vår förväntan och växer sekventiellt för fjärde kvartalet i rad och med en tillväxt på 81% jämfört med kv1 2018. Detta trots att kv1 är säsongsmässigt är svagt inom iGaming. Bolaget behåller momentum och vi ser fortsatt bra uppsida i aktien.

iGaming-bolaget Aspire fortsätter växa starkt. Under kv1 2019 redo­visades totala intäkter om 33,2 MEUR, tydligt över vår prognos om 31,7 MEUR. B2B-verksamheten, som erbjuder en heltäckande spellösning, växte med 100% jämfört med kv1 2018.Under kv1 2019 gick totalt sex nya partner­­­varu­märken gick live och för kv4 2018 var motsvarande siffra fem stycken. Sam­­tidigt har konverterings­tjänster (av nya leads) och CRM aktiviteterna vidare­utveck­­lats vilket förbättrar möjlig­heterna för befintliga partnervarumärken att fort­sätta växa.

Även B2C-verksamheten går starkt och växte både sekventiellt liksom relativt samma kvartal föregående år. Segmentets tillväxt på årsbasis drivs på av sports betting-vertikalen som lanserades under kv2 2018. EBITDA-resultatet för koncernen uppgick till 6,1 MEUR, motsvarande en marginal om 18,7%, och var något över vår prognos på 5,9 MEUR, trots en engångsavgift på 0.3 MEUR.

Aspire har finanser att genomföra betydande förvärv, vilket också är en del av strategin för fortsatt tillväxt. Hittills har dock inga rena förvärv presenterats. Värt att notera är samtidigt att bolaget har förvärvat aktier i, och finansierar, två operatörs­bolag. Ett av dessa bolag är NEG Group som avser att nylansera den tidigare populära bettingsajten Digibet på Aspires plattform under H2 2019 för att positionera denna på marknaden inför EM i fotboll 2020. I den investeringen ingår även en licens i Tyskland för Sportsbetting inför framtida reglering.

Sektorn har handlats ned på börsen men på dessa nivåer bedömer vi att bra upp­sida finns i Aspire. Det med en bra rapport i ryggen och fortsatt bra förutsättningar för ett lyckat 2019. Vi har justerat upp intäkter och EBITDA för innevarande år och beräknar ett motiverat värde per aktie om 65,5 (65,3) kronor i basscenariot för de kommande 6 - 12 månaderna. Potentiella förvärv är triggers som inte är med i prognoserna.

Läs hela analysen här.

Detta är ett pressmeddelande från Analysguiden.

Prenumerera