Analysguiden: Uppvärdering efter rapport

Aspire Global överraskar positivt inom både B2B- och B2C-verksam­heten. Korsförsäljningen mellan vertikaler imponerar. En effektiviserad marknadsföring och skalfördelar gav även lönsam­het över förväntan. Trots uppgång ser vi fortsatt uppsida i aktien.

Under andra kvartalet redovisade Aspire intäkter om 24,7 miljoner euro. Tillväxten uppgick till imponerande 43 procent kvartal över kvartal och relativt Kv1 till 35 procent. Det var över vår förväntan. Den starka utvecklingen förklaras huvud­sakligen av: (i) Framgångsrika partnerskap, (ii) ett starkare erbjudande (sports­betting) samt (iii) högre effektivitet i Aspires datadrivna verktyg. B2C-verksam­heten växte med 48 procent jämfört med Kv2, 2017. Tillväxten var pådriven av betting som lan­serad under Kv1 och utgjorde redan under Kv2 10 procent av B2C-intäkterna. Betting på Karamba-sajten stöds av KaramBot, en unik tjänst hos Aspire. Rimligtvis har lanseringen av betting även bidragit med mycket god korsförsälj­ning. Betting var live också hos två partner­sajter under VM i fotboll och bidrog med tillväxt i B2B-verksamheten. Betting är dock fortfarande är en liten del av Aspires intäkts­bas. I dag är tre partners live med betting och ytterligare ett antal för­vänt­as gå live med både casino och betting inom kort. Även lönsamheten kom in väl över våra förväntningar. EBITDA-resultatet landade på 5,7 miljoner euro. Avvikelsen på kostnadssidan var till lejonparten hänförbar till marknadsföringskostnader där för­mågan att generera intäkter per spenderad marknads­föringskrona var under­skattad. Kan bolaget hålla relationen marknads­förings­kostnader/B2C-intäkter på denna nivå finns uppsida relativt våra prognoser. Utöver detta har bolaget en hög hold jämfört med peers vilket är ett påvisar god förmåga att förädla såväl nya som existerande kunder.

I dag har bolaget en bra position både som plattformsleverantör men även som operatör. Dessa positioner kan stärkas ytterligare genom förvärv av exempelvis operatörer eller spelutvecklingsbolag och därmed nå betydande synergier genom att nyttja sin plattform. Bolagets ledning har inte kommunicerat några förvärv ännu men har 80 miljoner euro (inkluderat outnyttjad kreditlina) avsedda för ändamålet.

Vi har justerat våra prognoser för både intäkter och kostnader. Vi höjer det motiverade värdet per aktie i bas-scenariot till 44,6 kronor från tidigare 38,3 kronor.  Vi har inte tagit hänsyn till eventuella förvärv i våra prognoser.

Läs hela analysen här.

Detta är ett pressmeddelande från Analysguiden.

Prenumerera