Analysguiden: Värdeskapande förvärv – en vinnande strategi

Report this content

Spelkoncernen fortsätter redovisa imponerande siffror med hög tvåsiffrig tillväxt under det tredje kvartalet. Med ett strategiskt förvärv av sportboksleverantören BtoBet till låga multiplar inspireras vi ännu en gång av bolagets förmåga att allokera kapital till värdegenerande tillgångar. Vi justerar upp våra prognoser för de två kommande åren och ser i ett konservativt antagande ett motiverat värde tydligt över dagens aktiekurs. 

Imponerande operativ utveckling

Aspire global fortsätter sitt starka momentun från Q2 och redovisar intäkter om 40,1 meur (33,2) under det tredje kvartalet, vilket motsvarar en tillväxt om 20,7%. Utfallet var i linje med vår prognos om 39,7 meur. Den kraftiga tillväxten fortsätter genereras från bolagets B2B verksamhet där intäkterna uppgick till 30,3 meur (22,8), vilket summerar tillväxten till imponerande 33% i årstakt. Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar, ebitda, fortsätter etablera sig på en hög nivå och landande på 6,6 meur (5,2) vilket resulterar i en tillväxt om 25,7%. Utfallet motsvarar en ebitdamarginal som stärks från 15,7% till 16,4% och är ännu en gång över bolagets långsiktiga mål som centraliseras runt en marginal om 16%. Rörelseresultatet, ebit, växer i sin tur med 15,5% i årstakt och summeras till 4,9 meur (4,3).

Värdeskapande förvärv diversifierar tillväxten

Vi har i tidigare analyser berört Aspire Globals möjligheter att bredda sitt erbjudande mot kund genom fler vertikaler. Föregående år genomfördes ett framgångsrikt förvärv av Pariplay som tydligt skapade synergier för hela gruppen. Under Q3 2020 presenterades ännu en gång, i vår mening, ett oerhört intressant förvärv – sportboksleverantören BtoBet. Förvärvet skapar tydliga synergier och goda förutsättningar till kors-försäljning mellan de olika segmenten och etablering på nya marknader möjliggörs. BtoBet är en snabbt växande sportboksleverantör med en omsättning omkring 5 meur för de första nio månaderna av 2020 med en ebitda-marginal om 36%, klart över Aspire-koncernen som helhet. Bolaget belyser själva att förvärvet kommer ha en materiell på verkan på bolagets ebitda under 2021, något även vi prognostiserar. Vi inspireras ännu en gång av koncernens förmåga att allokera sitt kapital till strategiska förvärv som vi anser är tydligt värdeskapande för bolagets aktieägare.

Höjer riktkursen – lågt värderad jämfört med peers

Bolaget själva guidar för en intäktstillväxt om 32% under inledningen av Q4, inkluderat BtoBet. Kombinationen av en stark underliggande tillväxt som adderas av förvärvad tillväxt gör att vi justerar upp våra prognoser för 2021–2022. Vi förväntar oss att koncernens totala intäkter växer till nära 181 meur under 2021 med en ebitda-marginal om drygt 17%. Efter våra justeringar ser vi ett motiverat värde omkring 60 kronor per aktie för bolagets aktie.

Läs analysen här.