Aspire Global säljer B2C-segmentet till Esports Technologies

Report this content

Aspire Global har tecknat en överenskommelse om att sälja sitt B2C-segment till den USA-baserade koncernen Esports Technologies, Inc (Nasdaq: EBET). Försäljningen är ett resultat av den översyn av B2C-segmentet som Aspire Global annonserade i mars i år. Ersättningen uppgår totalt till omkring €65 miljoner. Transaktionen inkluderar också ett fyraårigt avtal som omfattar plattformen och levererade tjänster med ett uppskattat bruttovärde på €70 miljoner.

Ersättningen utgörs av €50 miljoner kontant, en revers på €10 miljoner och €5 miljoner i aktier i det noterade bolaget Esports Technologies. Avtalet för plattformen och levererade tjänster utgörs av royalties som utgår för användandet av Aspire Globals plattform och relaterade tjänster under de kommande fyra åren. Det uppskattade värdet av royalties baseras på nuvarande nivåer och kan komma att ändras under kommande år. Det totala värdet av transaktionen uppskattas till €135 miljoner.

Aspire Globals B2C-segment består av flera B2C-varumärken, inklusive det framgångsrika Karamba-varumärket. Andra kvartalet 2021 rapporterade B2C-segmentet rullande tolv månader netto spelintäkter på €61,8 miljoner och €6,9 miljoner i EBITDA. Alla större varumärken inom B2C-segmentet har visat betydande tillväxt under tolvmånadersperioden, drivet framför allt av kontinuerliga optimeringar av samtliga marknadsföringskanaler. Översynen av B2C-segmentet initierades i mars 2021 för att bättre bedöma möjligheterna att förbättra Aspire Globals totala marginaler och EBITDA samt potentiellt hjälpa Aspire Global att accelerera nya B2B-initiativ och gå in i nya marknader.

Strategiskt innebär överenskommelsen att Aspire Global blir ett renodlat B2B-företag med fortsatt starkt fokus på lönsam tillväxt. Aspire Global kommer att fokusera sina investeringar på fortsatt utveckling av sin teknologi och sitt erbjudande med målet att bli en världsledande iGamingleverantör. På kort sikt har Aspire Global som primärt mål att stärka sina positioner i USA och Brasilien.

Esports Technologies är en världsledande operatör och leverantör av produkter och marknadsföringslösningar inom esport. Gogawi.com är dess licensierade online speloperatör som erbjuder betting med verkliga pengar på esportevent och professionella sporttävlingar över hela världen. Företaget utvecklar också prediktiv spelteknik för esport och distribution till både kunder och affärspartners. Esports Technologies grundades i Nevada i september 2020 och noterades på Nasdaq i USA i april 2021.

Överenskommelsen följer på det strategiska licensavtalet med Esports Technologies som Aspire Global annonserade den 20 september 2021. Licensavtalet omfattar hela Aspire Globals egenutvecklade erbjudande – plattform, sportbok, spel, spelhubb och levererade tjänster. Som en del av avtalet kommer Esports Technologies att lansera sin esport/sportbok Gogawi.com på vissa viktiga marknader på Aspire Globals plattform och har för avsikt att lansera ännu ett varumärke på plattformen i framtiden. Aspire Global kommer dessutom att göra Esports Technologies egenutvecklade esportlösning tillgänglig för Aspire Globals partners.

Tsachi Maimon, VD för Aspire Global, säger: ”Esports Technologies är ett starkt företag med höga tillväxtambitioner och utgör en perfekt match med våra B2C-varumärken. Med Aspire Globals B2C-varumärken får Esports Technologies ledande, väl etablerade varumärken och en utmärkt bas för fortsatt tillväxt. De får också ett mycket begåvat team som har bidragit till B2C-segmentets tillväxt. Vi är övertygade om att Esports Technologies kommer att lyfta våra B2C-varumärken till nästa nivå och vi välkomnar Karamba och de övriga B2C-varumärkena som våra nya partners.”

Aaron Speach, VD för Esports Technologies, säger: ”Vi har höga tillväxtambitioner och siktar på att bli en av de största esportoperatörerna i världen. Aspire Globals B2C-varumärken är utmärkta komplement till vårt starkt växande Esports Technologies varumärke och de blir viktiga i det fortsatta utförandet av vår tillväxtstrategi.”

Slutförandet av transaktionen förutsätter att Esport Technologies erhåller nödvändig finansiering liksom att övriga avtalsrelaterade villkor uppfylls. Transaktionen beräknas slutföras senast 30 november 2021.

FÖR MER INFORMATION KONTAKTA GÄRNA:

Tsachi Maimon, VD, Tel: +346-3645 2458, e-mail: investors@aspireglobal.com
Motti Gil, CFO, Tel: +356-9924 0646, e-mail:
investors@aspireglobal.com

Aspire Global offentliggör denna information i enlighet med EU-förordningen om marknadsmissbruk (MAR). Informationen lämnades för offentliggörande genom förmedling av kontaktpersonerna ovan klockan 14.00 den 1 oktober 2021.

OM ASPIRE GLOBAL

Aspire Global är en ledande B2B-leverantör av iGaminglösningar och erbjuder allt företag behöver för att framgångsrikt driva ett iGamingvarumärke med kasino och sportspel. B2B-erbjudandet omfattar en robust teknisk plattform, egenutvecklade kasinospel, en egenutvecklad sportbok och en spelhubb. Plattformen kan nyttjas för sig eller i kombination med ett brett tjänsteutbud. Utöver B2B-erbjudandet driver Aspire Global också flera B2C-varumärken, däribland Karamba som är det bästa exemplet på styrkan i B2B-erbjudandet. Koncernen är verksam på 30 reglerade marknader i Europa, Amerika och Afrika, som exempelvis USA, UK, Danmark, Portugal, Spanien, Irland, Nigeria, Colombia och Mexiko. Koncernen har kontor i Malta, Israel, Bulgarien, Ukraina, Norra Makedonien, Indien, Italien och Gibraltar. Aspire Global är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market under namnet ASPIRE. Certified Advisor: FNCA Sweden AB, info@fnca.se, +46-8-528 00 399. Besök gärna www.aspireglobal.com för mer information.

Dokument & länkar