Delårsrapport Andra Kvartalet 2020

Report this content

REKORDHÖGA INTÄKTER OCH EBITDA I ANDRA KVARTALET 2020

ANDRA KVARTALET

 • Intäkterna ökade med 33,5% till €43,7 miljoner (32,8).
 • EBITDA ökade med 16,4% till €7,1 miljoner (6,1).
 • EBITDA-marginalen uppgick till 16,1% (18,5%).
 • EBIT ökade med 9,9% till €5,7 miljoner (5,1).
 • Resultat efter skatt uppgick till €4,5 million (4,2).
 • Vinst per aktie, före och efter utspädning, uppgick till €0,09 (0,09).
 • Antalet nya spelare (FTD:s) ökade med 58,9% till 158 600 (99 900).
 

FÖRSTA HALVÅRET

 • Intäkterna ökade med 17,4% till €77,4 million (66,0).

 • EBITDA ökade med 1,1% to €12,3 million (12,1).
 • EBITDA-marginalen uppgick till 15,8% (18,4%).
 • EBIT minskade med 7,3% to €9,6 million (10,3).
 • Resultat efter skatt uppgick till €7,0 million (9,1).
 • Vinst per aktie, före och efter utspädning, uppgick till €0,14 (0,18).
 • Antalet nya spelare (FTD:s) ökade med 28,7% till 282 000 (219 100).
 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER OCH EFTER KVARTALETS UTGÅNG

 • Rekordhöga intäkter och EBITDA i kvartalet till följd av fortsatt bra affärsmomentum samt att spelarna valt onlinebaserade nöjen framför landbaserade under pandemin.

 • Bra tillväxt i alla affärssegment från första kvartalet 2020 och organisk tillväxt på 21,3% i andra kvartalet 2020 från andra kvartalet 2019.
 • I juli ökade de totala intäkterna till cirka €13,1 miljoner vilket är cirka 19% högre än den genomsnittliga månadsintäkten i tredje kvartalet 2019.
 • Unika innovativa produkter lanserade – AspireBattle och verktyget Spin-that-Wheel.
 • Inom B2B Aspire Core plattform tecknades ett nytt partnerskap och fyra nya varumärken lanserades.
 • Inom B2B Aggregation and Games – Pariplay tecknades fyra nya kundkontrakt med bland andra BetVictor, en av de ledande iGamingoperatörerna i Europa. Efter utgången av kvartalet har de första kundkontrakten annonserats i Schweiz med de ledande operatörerna Grand Casino Baden och Casino Davos.
 • Inom B2C visade deponeringar och nya spelare god tillväxt från föregående kvartal. Karamba Battle lanserades.
 • Operativt kassaflöde uppgick till €12,0 miljoner (3,6) vilket huvudsakligen reflekterar ett högre resultat och god affärsaktivitet.
 • Årsstämman hölls den 6 maj och beslöt bland annat att bemyndiga styrelsen att köpa upp till 4 643 427 av bolagets utestående aktier vilket motsvarar cirka 10% av det totala antalet utgivna aktier.
 • Aspire Global håller en virtuell kapitalmarknadsdag den 18 september 2020 kl 10.00.

NYCKELTAL

 

VD KOMMENTERAR

”VI HAR STÄRKT VÅR POSITION SOM DEN LEDANDE IGAMING LEVERANTÖREN”

Intäkterna och EBITDA var rekordhöga i andra kvartalet 2020 och vi stärkte vår position som den ledande iGamingleverantören. Den starka utvecklingen speglar ett fortsatt bra affärsmomentum och att spelarna föredrog onlinenöjen framför landbaserade under pandemin.

Intäkterna ökade med 33,5% till €43,7 miljoner från andra kvartalet 2019 och med 29,7% från första kvartalet 2020. Vi såg god tillväxt i alla segment och den organiska tillväxten i kvartalet uppgick till 21,3% från andra kvartalet 2019. Tillväxten beror på attraktiviteten i vårt breda iGamingerbjudande kombinerat med vårt gedigna marknadskunnande. Alla segment såg en positiv effekt av att spelarnas preferenser ändrades under pandemin. Vi kan se att när samhällena öppnar upp igen föredrar ett betydande antal spelare att vara kvar online eller att kombinera onlinenöjen med det landbaserade utbudet. Kasinovertikalen står för merparten av tillväxten i kvartalet även om antalet sportevenemang ökade i juni.

FOKUS PÅ LÖNSAM TILLVÄXT

EBITDA var rekordhög och ökade med 16,4% till €7,1 miljoner från andra kvartalet 2019 och med 35,4% från första kvartalet 2020. EBITDA-marginalen har påverkats av att andelen intäkter från beskattade och lokalt reglerade marknader ökat från 55% i andra kvartalet 2019 till 72% i andra kvartalet 2020. Det visar på vår förmåga att växa i lokalt reglerade marknader med bibehållen god lönsamhet. EBITDA-marginalen är i nivå med våra finansiella mål för 2021 vilka innebär en EBITDA-marginal på 16%.

TYDLIG TILLVÄXTSTRATEGI

Vi fortsätter att implementera vår tillväxtstrategi och har tagit flera viktiga steg i kvartalet. Ett av våra mål är att växa genom att få nya partners och genom att rikta oss till tier 1 och 2 operatörer. Den här strategin har visat sig effektiv och i kvartalet annonserade vi att Caliente.mx, Mexikos största sportspel- och speloperatör samt BetVictor, en av de ledande iGamingoperatörerna i Europa, är nya partners för spel. I kvartalet tecknade vi avtal med fyra nya partners varav en för Aspire Core plattformen och fyra för spelerbjudandet. Fyra nya varumärken lanserades på vår plattform. Det är tillfredsställande att studera vår lista över partners och se ledande namn som 888, Codere, GVC och Mr.play bland de nyligen tillkomna.

Ett annat av våra mål är att växa genom att gå in på nya marknader och vi tog ett viktigt steg även i det här kvartalet. I första kvartalet 2020 introducerade vi vårt spelerbjudande i Portugal och Rumänien och i andra kvartalet certifierades spelen i Schweiz. Kort efter certifieringen annonserade vi nya partnerskap med de ledande schweiziska operatörerna Grand Casino Baden och Casino Davos.

NYTT KONTOR I USA

Vi har som mål att bli den ledande innehållsleverantören och spelhubben i USA. I höstas tecknade vi avtal med Aspire Globals första USA-operatör, 888, och som en konsekvens av våra framsteg i USA har vi tagit beslutet att öppna ett kontor i USA under 2021. Det kommer att göra det möjligt för oss att fördjupa våra kundrelationer i USA liksom möjliggöra för oss att träffa nya potentiella partners.

INNOVATIVA UNIKA PRODUKTER

Innovation och ständiga förbättringar av vårt erbjudande är viktiga för att vi ska behålla vår position som den ledande iGamingleverantören. Under kvartalet har Aspire Global lanserat nya unika produkter vilka har tagits emot väl av våra partners. En av produkterna är ett Spin-that-Wheel-verktyg. Verktyget gör det möjligt för operatörerna att marknadsföra vilket spel de vill av alla tredjepartsspel i Pariplays spelhubb.

Vi har också lanserat AspireBattle, branschens första turneringar för sportspel inom alla större sporter. Eftersom ansvarsfullt spelande står högst på vår agenda ingår spelarkontroll med till exempel pausfunktionalitet för att säkerställa en trygg spelarmiljö.

Under kvartalet lanserade Pariplays spelstudio sex nya egenutvecklade spel. Deras mål är att lansera 18 nya egenutvecklade spel under 2020 och hittills i år har Pariplays spelstudio introducerat tolv nya egenutvecklade spel.

FRAMGÅNGSRIKT FÖRVÄRV AV PARIPLAY

Tillväxt genom förvärv är en annan väsentlig del av vår strategi och Aspire Globals starka finansiella ställning ger oss möjlighet att aktivt leta efter verksamheter som kan bidra till att ytterligare stärka vår position i iGamingbranschen.

Aspire Global förvärvade spelstudion och spelhubben Pariplay i oktober förra året och det har visat sig vara ett framgångsrikt förvärv. Sedan konsolideringen den 1 oktober 2019 har Pariplay ökat intäkterna med 39,9% and EBITDA med 93,4%. Pariplay har också avsevärt utökat vår marknadsnärvaro genom att gå in i fyra nya marknader inklusive USA. Det här gör oss trygga med att vi har förmågan att genomföra M&A-aktiviteter och att integrera nya verksamheter.

FORTSATT IMPLEMENTERING AV STRATEGIN

Första halvåret 2020 har varit en speciell tid för oss alla. En av våra slutsatser från pandemin är att Aspire Global snabbt kunde anpassa sig till dramatiska förändringar i samhället. Vi kunde framgångsrikt säkerställa fortsatt kontinuitet i affärsverksamheten under pandemin och fortsätta implementera tillväxtstrategin genom att dra fördel av vårt breda iGamingerbjudande. Jag vill rikta ett stort tack till alla medarbetare som har gjort detta möjligt.

FRAMTIDSUTSIKTER

Våra framsteg under andra kvartalet 2020 visar att Aspire Global är starkare än någonsin. Vi har fortsatt att implementera vår tillväxtstrategi i hög takt och har förstärkt vår position som den ledande iGamingleverantören. Till följd av osäkerheten kring covid-19 pandemin har vi valt att offentliggöra intäktsutvecklingen för juli då de totala intäkterna uppgick till cirka €13,1 miljoner vilket är cirka 19% högre än den genomsnittliga månadsintäkten i tredje kvartalet 2019.

I Aspire Global har vi ständigt fokus på förbättringar och implementeringen av vår tillväxtstrategi. Vi ska fortsätta växa genom att få nya partners, gå in i nya marknader, utveckla vårt erbjudande och söka efter M&A-möjligheter. Tack vare vårt konkurrenskraftiga erbjudande och goda affärsmomentum är vi trygga med vår förmåga att nå våra finansiella mål för 2021 och att ytterligare stärka Aspire Globals position som den drivande kraften för iGamingoperatörer. Jag är entusiastisk inför Aspire Globals framtidsutsikter.

Tsachi Maimon

VD

 

FÖR MER INFORMATION KONTAKTA GÄRNA

Tsachi Maimon, VD, tel +346-36452458, e-post investors@aspireglobal.com
Motti Gil, CFO, tel +356-99240646, e-post investors@aspireglobal.com

Aspire Global offentliggör denna information i enlighet med EU-förordningen om marknadsmissbruk (MAR) och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande genom förmedling av kontaktpersonerna ovan klockan 08.00 CEST den 20 augusti 2020.

 

WEBBSÄND PRESENTATION AV RAPPORTEN FÖR ANDRA KVARTALET

VD Tsachi Maimon och CFO Motti Gil presenterar rapporten för andra kvartalet 2020 den 20 augusti kl 09.00 CEST hos Redeye.se. Det finns möjlighet för tittarna att ställa frågor efter presentationen.

Den fullständiga kvartalsrapporten finns tillgänglig på engelska via länken: https://www.aspireglobal.com/wp-content/uploads/2020/08/Q220_20200819-final.pdf

 

NÄSTA RAPPORT

Rapporten för tredje kvartalet offentliggörs den 5 november kl 08.00.

 

VIRTUELL KAPITALMARKNADSDAG 18 SEPTEMBER

Aspire Global välkomnar till en virtuell, interaktiv kapitalmarknadsdag fredag 18 september kl 10.00. Du deltar via länken https://financialhearings.com/event/13002. I slutet av dagen finns möjlighet att ställa frågor.

 

OM Aspire Global

Aspire Global är en B2B-leverantör inom iGaming med ett heltäckande erbjudande för framgångsrik lansering och drift av kasino, sportspel och bingo, inklusive teknisk plattform och spel. Den robusta plattformen erbjuds för sig eller i kombination med ett brett tjänsteutbud. Spelerbjudandet omfattar både egenutvecklade spel och en hubb mot tredjepartsleverantörer. Aspire Global driver också flera egna spelportaler (B2C), däribland Karamba som ett framgångsrikt exempel på styrkan i B2B-erbjudandet. Koncernen är verksam på flera reglerade marknader som Danmark, Gibraltar, Irland, Malta, Portugal, Rumänien, Sverige, Storbritannien och USA. Koncernen har kontor i Malta, Israel, Bulgarien, Kiev, Indien och Gibraltar. Aspire Global är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market under namnet ASPIRE. Certified Advisor: FNCA Sweden AB, info@fnca.se, +46-8-528 00 399. Besök gärnawww.aspireglobal.com.