Global Plc ansöker om avnotering

Report this content

Till följd av att NeoGames S.A. (”NeoGames”) kontrollerar cirka 98,25 procent av aktierna och rösterna i Aspire Global Plc (”Aspire Global” eller ”Bolaget”) och har påkallat tvångsinlösen avseende resterande aktier i Bolaget, har styrelsen för Aspire Global beslutat att ansöka om avnotering av Bolagets aktier från Nasdaq First North Premier Growth Market ("Nasdaq First North Premier")

NeoGames förklarade deras offentliga uppköpserbjudande avseende aktierna i Aspire Global ovillkorat den 30 maj 2022 då samtliga fullföljandevillkor är uppfyllda. NeoGames meddelade vidare att för att ge återstående aktieägare i Aspire Global möjlighet att acceptera erbjudandet har NeoGames beslutat att förlänga acceptperioden i Erbjudandet till och med den 14 juni 2022 klockan 17.00 (CEST). Den 4 juni 2022 meddelade NeoGames att de innehar cirka 98,25 procent av totalt antal utestående aktier och röster i Aspire Global. NeoGames har därefter påkallat tvångsinlösen avseende resterande aktier i Bolaget.

Mot bakgrund av det ovanstående, och i enlighet med önskemål från NeoGames, har styrelsen för Aspire Global beslutat att ansöka om avnotering av Bolagets aktier från Nasdaq First North Premier. Sista dag för handel i Bolagets aktier vid Nasdaq First North Premier kommer att meddelas så snart Bolaget erhållit besked därom från Nasdaq Stockholm AB.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Tsachi Maimon, VD, tel: +34636452458 eller e-post: tsachi@aspireglobal.com
Motti Gil, ekonomichef, tel: +356-99240646 eller e-post: mottigi@aspireglobal.com

Om Aspire Global

Aspire Global är en ledande B2B-leverantör av iGaminglösningar och erbjuder allt företag behöver för att framgångsrikt driva ett iGamingvarumärke med kasino och sportspel. B2B-erbjudandet omfattar en robust teknisk plattform, egenutvecklade kasinospel, en egenutvecklad sportbok och en spelhubb. Plattformen kan nyttjas för sig eller i kombination med ett brett tjänsteutbud. Koncernen är verksam på 31 reglerade marknader i Europa, Amerika och Afrika, som exempelvis USA, UK, Nederländerna, Danmark, Portugal, Spanien, Irland, Nigeria, Colombia och Mexiko. Koncernen har kontor i Malta, Israel, Bulgarien, Ukraina, Norra Makedonien, Indien, Italien och Gibraltar. Aspire Global är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market under namnet ASPIRE. Certified Advisor: FNCA Sweden AB, info@fnca.se, +46-8-528 00 399Besök gärna www.aspireglobal.com för mer information.